01

Avtomatizacija poslovnih procesov

BI sistemi omogočajo prebiranje in povezovanje vseh vidikov poslovanja od finančnega, prodajnega ali proizvodnega dela v realnem času

02

Finančni del

Finančni del je vedno bil vozlišče vseh procesov in podatkov o poslovanju podjetja. Preko vizualizacije podatkov sistem omogoča hiter vpogled v podatke od glavne knjige, zajema prejetih računov, obračun davka, etc., Vsi podatki pa so ključni za sprejemanje odločitev pri upravljanju podjetja.

03

Kadrovski del

Kadri so postali ključni pri uspehu podjetja, s tem razlogom je potrebno spremljati metrike, ki suportirajo vodje pri odločevanju in vpeljevanju izboljšav vezano na zaposlene. Spekter je širok: od kazalnikov zadovoljstva zaposlenih, NPS, stroški izobraževanj in njihov efekt preko ROI.

04

Proizvodni del

Vizualizacija podatkov v proizvodji lahko pokrivamo v vseh njenih fazah. Od pregleda razpisova delovnih nalogov, zastojev med fazami, agilnost delovnih mest. Tako rekoč omogoča celoten pregled in analizo za kakovostno spremljanje dobičkonostnosti in stroškov proizvodnje.

05

Poslovna Analitika

Analiziranje ključnih kazalnikov poslovanja podjetja in pravočasno zaznavanje trendov oziroma napovedovanje prihodnih dogodkov je ključno za doseganje rezultatov. Tako se postavi sisteme za opozarjanja in poročila, ki so popolnoma prilagodljiva na posameznika in tako služijo svojemu nameno podpore odločevalcev.


S pomočjo Power BI postanemo agilnejši pri odločanju. Za lažjo konkurenkčno uspešnost pomaga vizualizacija podatkov s pomočjo Power BI. Nadgradite vaš občutek s podatki s pomočjo Power BI. Power BI hitra implementacija sistema.
Ohišje belega MacBook računalnika.

Zakaj BI

BI rešitve je potrebno gledati kot nujnost, v kolikor želi podjetje vpeljevati izboljšave in rasti s trendi, ki diktirajo tempo v času globalizacije. Zato BI ni samo rešitev, ki vizualizira podatke, ampak postane pravi čarodej pri soodločanju ter omogoča vodjem lažje razumevanje nad poslovanjem, posledično pa pripomore pri dosegu “wow” efekta v kolikor vodja uporabi prave načine vpeljave nad podanimi podatki.

Začnite projekt z nami
in spremenite vaše poslovanje še danes

Povpraševanje

Produkti

Zadovoljni uporabniki

AMZS d.d.
Andrej Cergolj, Vodja komerciale in asistence

»CRM rešitev nam omogoča enotno vodenje prodajnih priložnosti ter učinkovito vodenje prodajnega lijaka. Sistem gradimo še naprej z vpeljavo drugih poslovnih področij«.

Elektro Gorenjska d.d.
Mag. Dominik Ovniček, Vodja službe za informatiko

»Z rešitvijo Dynamics Navision lahko relativno hitro prilagodimo informacijsko podporo, ko pride do spremembe v poslovnem procesu. Prav tako z informacijsko rešitvijo lažje vplivamo na spremembe v poslovnih procesih, kar nam zagotavlja boljši nadzor in več prilagodljivosti.«

Elastomeri d.o.o.
Maja Podergajs, Administrator

»Microsoftova CRM rešitev nam omogoča učinkovito in pregledno delo z našimi strankami. Priporočam.«

IC Elektronika d.o.o.
Barbara Moškon, Pomočnica direktorja

»S pomočjo podjetja Business Solutions in spletne trgovine Magento smo v podjetju dobili učinkovito orodje za prodajne priložnosti. Integracija s poslovno informacijskim sistemom Dynamics NAV deluje brezhibno.«

Pronega d.o.o.
Tomaž Leban, Direktor

»Uporaba Power BI nam omogoča hiter in učinkovit pregled nad prodajo, dobavami, zalogami, idr. Z uvedbo smo pridobili pregled nad celotnim poslovanjem, hkrati nam omogoča enostaven stik s kupci in dobavitelji.«

CVS Mobile d.d.
Valter Grilanc, CFO in vodja projekta Power BI

»Z Microsoft Power BI smo pridobili enostaven, hiter in celovit pregled nad dinamiko znotraj različnih obstoječih delovnih procesov. Predhodno neobdelani poslovni podatki so s Power BI postali dragocena informacija za spremljanje dela in poslovnih odločitev.«