Celovita rešitev za vaše poslovanje

01

Distribucija, vode, plina in elektrike

Voda, plin in elektrika so že nekaj časa ključen vir sodobnega sveta. Tako mora delovati tudi informacijski sistem, ki se ga uporablja v tej branži. AllForUtillity nudi podporo pri pripravi pogodb za izgradnjo priključkov ali dostop in dobavo. Gradnje omrežja ter njegovega vzdrževanja in upravljanje ali odčitavanje števcev. Zaradi narave dela, ki ga diktira tempo v katerem podjetja delujejo pa sistem pokrije visoko masovno fakturiranje, obdelavo posebnih položnic, pa vse do različnih stilov obročnega plačevanja.

02

Energetika

Na Business Solutionu smo pri pripravi produkta AllForUtillity vzeli v zakup vse dobre prakse iz branže energetike in tako pripravili sistem, ki pokrije celovito upravljanje toplarn, plinskih postaj in daljinskega ogrevanja. Hkrati pa omogočili podprtje optimalnega procesa proizvodnje in distribucije toplote.

03

Dejavnost odvoza odpadkov

Tale sklop nudi podporo uporabnikom na odjemnih in kontejnerskih mestih ter samim kontejnerjem. Omogoča popolno in prilagodljivo planiranje samega odvoza, s čim dosežemo optimizacijo logističnih poti in posledično olajšamo delo zaposlenih istočasno pa privarčujemo pri neracionalni izgubi transportnega časa. Za zaključek, pa lahko popolnoma avtomatiziramo poročila in avtomatske obračune.

04

Vzdrževanje javnih površin

Sistem omogoča vzdrževanje površin v celoti. Samo nekaj primerov: pobiranje košev, košnja trave, pometanje cestišč, ter vzdrževanje cestnega režima. Seveda vse skupaj sistem AllForUtillity podpre še z optimalnim planiranjem zaposlenih, vozil in vseh vključenih orodji.

05

Gradbena dejavnost

Na vsako gradbeno situacijo sistem omogoča izdelavo ponudb in obračunov ne glede na kompleksnost samega projekta. Istočasno pokriva celovito podporo pri izvajanju planiranja delavcev, vozil, gradbene mehanizacije in orodji.

06

Pogrebna dejavnost

Pogrebna dejavnost, je ena izmed dejavnosti, katero izvaja večino večjih komunalnih podjetji s tem razlogom funkcionalnost kot podpora pri subvencijah, sami evidenci in zahtevkom olajša precej ročnega dela z birokracijo. Poleg podpore osmrtnicam, pogodbam za grobove in obračunu najema grobov, sam sistem popolnoma avtomatizira proces obračunov.

07

Cvetličarske storitve

Cvetličarske rešitve pokrivajo celotno poslovanje cvetličarstvih storitev od maloprodaje, ki omogoča podporo sestavljenim artiklom, kot so izdelava šopkov, celovita podpora blagajniškem poslovanju od različnih stilov plačevanja, pa vse do optimizacije dela s črtnimi kodami.

08

Upravljanje stavb

Upravljanje planov vzdrževanja in potrebnih del po posameznih ali skupinskih sklopih stavb, je le en del funkcionalnosti produkta AllForUtillity. Poleg povezave z računovodskim delom, sistem poveže podatke vezane na stavbne obdelave vse do obračuna in delitve stroškov.

09

Nadgradnja standardnega finančnega dela

Microsoft Dynamics Navision, ki se je pred kratkim preimenoval v Microsoft Dynamics Business Central omogoča poleg standardnega finančnega dela, še veliko več. Po zaznavanju potreb uporabnikov in našem posegu v produkt, sistem pokrije vse zahteve Utillity branže.

AllForUtility in prikaz usklajenosti podatkov. AllForUtility in prikaz večnamenske uporabe rešitve. AllForUtility vse rešitve na enem mestu. AllForUtility izjemna prilagoljivost. AllForUtility in prikaz večnamenske uporabe rešitve.
Ohišje belega MacBook računalnika.

Zakaj AllForUtility

Naredite prehod na produkt, ki vam pokrije vse področja v organizaciji s katerimi poslujete. Kakovost in zanesljivost rešitev ter najsodobnejša informacijska tehnologija pa kvalitetno podpre celoten proces poslovanja.

Zadovoljni uporabniki

AMZS d.d.
Andrej Cergolj, Vodja komerciale in asistence

»CRM rešitev nam omogoča enotno vodenje prodajnih priložnosti ter učinkovito vodenje prodajnega lijaka. Sistem gradimo še naprej z vpeljavo drugih poslovnih področij«.

Elektro Gorenjska d.d.
Mag. Dominik Ovniček, Vodja službe za informatiko

»Z rešitvijo Dynamics Navision lahko relativno hitro prilagodimo informacijsko podporo, ko pride do spremembe v poslovnem procesu. Prav tako z informacijsko rešitvijo lažje vplivamo na spremembe v poslovnih procesih, kar nam zagotavlja boljši nadzor in več prilagodljivosti.«

Elastomeri d.o.o.
Maja Podergajs, Administrator

»Microsoftova CRM rešitev nam omogoča učinkovito in pregledno delo z našimi strankami. Priporočam.«

IC Elektronika d.o.o.
Barbara Moškon, Pomočnica direktorja

»S pomočjo podjetja Business Solutions in spletne trgovine Magento smo v podjetju dobili učinkovito orodje za prodajne priložnosti. Integracija s poslovno informacijskim sistemom Dynamics NAV deluje brezhibno.«

CVS Mobile d.d.
Valter Grilanc, CFO in vodja projekta Power BI

»Z Microsoft Power BI smo pridobili enostaven, hiter in celovit pregled nad dinamiko znotraj različnih obstoječih delovnih procesov. Predhodno neobdelani poslovni podatki so s Power BI postali dragocena informacija za spremljanje dela in poslovnih odločitev.«

Pronega d.o.o.
Tomaž Leban, Direktor

»Uporaba Power BI nam omogoča hiter in učinkovit pregled nad prodajo, dobavami, zalogami, idr. Z uvedbo smo pridobili pregled nad celotnim poslovanjem, hkrati nam omogoča enostaven stik s kupci in dobavitelji.«

AllForUtility Novice