AllForTeam Visual Scheduling

Grafično načrtovanje procesov

Rešitev ERP lahko dopolnite z naprednim modulom za vizualno načrtovanje, ki zajema vse, od delovnih nalogov iz poslovnoinformacijskega sistema do priprave načrta glede na logiko podjetja oziroma prodajne prioritete. Z Ganttovim diagramom tako načrtujemo proizvodnjo po dnevih, strojih in procesih. Hkrati pa lahko generirate celovit vizualen pregled na zasedenost kapacitet in tako lažje ugotavljate, kje so ozka grla in kje je optimizacija nujna.

Želite izvedeti več?

Naročite se na brezplačno svetovanje
Naročite se

Rešitve

Sorodni produkti