Vlada je 20.11.2018 sprejela Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost, se bo začel uporabljati s 1.1.2019. Z željo, da se na zakonsko spremembo pravočasno pripravite, vam podajamo nekaj opornih točk.

Ena od poglavitnih predlaganih sprememb je vezana na ureditev kuponov. Po novem naj bi razlikovali med enonamenskimi in večnamenskimi kuponi.

Enonamenski kupon je tisti kupon, za katerega sta ob njegovi izdaji znana kraj dobave blaga ali opravljanja storitev, na katere se nanaša kupon, in DDV, ki ga je treba plačati za navedeno blago ali storite. Prenos enonamenskega kupona se šteje kot dobava blaga ali storitev, zato je treba DDV obračunati že ob prodaji oz. prenosu kupona. Izročitev blaga ali storitve, ki se plača z enonamenskim kuponom ni predmet DDV, saj je bil DDV obračunan že ob prodaji kupona.

POMEMBNO:

Po novi Direktivi o kuponih bo od 2019 prodaja enonamenskega kupona veljala za dobavo blaga/storitve in NE za predplačilo. Če je ob izdaji kupona znan kraj dobave blaga ali opravljanja storitev, na katere se nanaša kupon, in DDV, ki ga je treba plačati za navedeno blago ali storitev, je to enonamenski kupon.

Večnamenski kupon je definiran kot vsak kupon, ki ni enonamenski kupon. Prenos večnamenskega kupona ni predmet DDV. Izročitev blaga ali storitve, ki se plača z večnamenskim kuponom pa se šteje kot dobava blaga ali storitve, od katere je treba obračunati DDV.

V prodajo kuponov je marsikdaj vpleteno tudi davčno potrjevanje računov, zato pri pregledu upoštevajte tudi to področje.

V nadaljevanju vam podajamo že sedaj veljavna pojasnila:

V primeru, da menite, da se bo vaše poslovanje v povezavi s kuponi spremenilo in da potrebujete za tehnično rešitev pomoč oz. dopolnitev orodja MS Dynamics NAV z BS lokalizacijo, nas kontaktirajte na podpora@bs.si.

 

BS Team