Ste naslov razumeli kot “kako kaj poletje”? Blizu. Pogledali bomo kako poslovna analitika podprta s pravimi orodji omogoča boljše plane ob učinkoviti izrabi časa. Tudi poleti.

Pogosto se ob vprašanju “Ali planirate?” skoraj sliši razmišljanje “Ali RES planiramo?”. Seveda planiramo! Planiramo lahko prodajo, ki mora dosegati cilje. Ali proizvodnjo novega izdelka. Ali kam na dopust.

enter image description here

Nato pride vprašanje »Ali spremljate plane?«. Seveda! Razlika je samo kako. Kako merimo uspešnost planov. Lahko zelo na splošno: »letni plan je izpolnjen«, »zaloga izdelkov po lokacijah je ustrezna«. Lahko zelo podrobno: »prodaja po dnevih po lokacijah«, »učinek marketinške akcije«. Vedno pa plane spremljamo, merimo. Torej planiramo kam želimo in merimo kje smo. Vemo kako vozimo!

enter image description here

Precejkrat pa se tu optimizem konča. Odgovorni za poročila običajno nekaj dni v mesecu porabijo za zajem podatkov, ustvarjanje in razpošiljanje poročil. Nato nekaj dni za zajem zgodovinskih podatkov. Nato primerjanje plana z realizacijo. In nekaj tednov ali celo mesecev na leto za zajem in revizijo planov za prihodnje obdobje ter pripravo podatkov za različne scenarije. Komaj za tem pride vsebina in analiza zajetih podatkov! Kaj se šele zgodi če oseba, ki dela najboljša poročila, želi na dopust. Obstaja možnost, da bi bilo pa še bolje. Učinkovitejše. Tu svojo vrednost pokažejo sodobna analitična orodja:

  • Vizualizacija podatkov Avtomatizacija zajema definiranih podatkov, enostavne obdelave podatkov za prikaz kazalnikov uspešnosti in grafične prikaze z možnostjo vrtanja v globino. Ta orodja zmanjšajo čas porabljen za zajem podatkov in ustvarjanje poročil ob vložku primerljivim s postavitvijo novega strežnika
  • Podatkovna skladišča s podatkovnimi kockami Učinkovita avtomatizacija zajema in obdelave večjih količin podatkov s kompleksnimi izračuni. Podatkovne kocke skrbijo za učinkovite vpoglede v obdelane podatke. Ta orodja zmanjšajo čas porabljen za zajem zgodovinskih podatkov in podpirajo planiranje ter analitiko ob vložku primerljivim s službenim avtomobilom srednjega razreda
  • Orodja za planiranje in upravljanje s plani Napredno planiranje in poročanje, upravljanje proračuna in napovedi. Ta orodja omogočijo poenostavitve kompleksnega planiranja ob vložku primerljivim z službenim avtomobilom za vodstvo Preverite torej, kako sodobna orodja poslovne analitike podjetjem omogočajo učinkovitejšo izrabo časa in tako omogočajo več časa za razumevanje in vpogled v poslovanje. Ter bolj sproščene dopuste.