Pozdravljeni!

S 1. 1. 2020 se je začela uporabljati znižana davčna stopnja, 5% DDV. Z namenom, da ste se uporabniki na spremembo pripravili, smo vam decembra 2019 poslali kratka navodila za ureditev nastavitev v Dynamics NAV – Navision / Dynamics 365 BC – Business Central. Ta so bila dopolnjena na osnovi pojasnila FURS glede uporabe posebne nižje stopnje 5%, s popravkom pojasnila z dne 17.01.2020: 007-23/2019-18: Uporaba posebne nižje stopnje 5 %. Prosim, preverite vaše nastavitve knjiženja z nastavitvami knjiženja v navodilih na strani 5.

Temu ustrezno smo prilagodili:

  • Obrazec DDV-O (obračun DDV),
  • Rekapitulacijsko poročilo (VIES-KP) in
  • davčne evidence (IZPIS OBRAČUNANEGA DDV.TXT in IZPIS ODBITKA DDV.TXT). 

Na eDavkih je FURS objavil glede DDV-O in VIES-KP obrazcev, da "bosta zaradi kratkega časa prilagoditve tehnične podpore davčnim zavezancem omogočeni obe shemi (stara in nova) za oba navedena obrazca, in sicer za obračunska obdobja januar 2020, februar 2020, marec 2020 in januar-marec 2020.*"

Navedena možnost bo na razpolago v obdobju od 10.2. do vključno 30.4.2020.« (novica 19.12.2019, FURS)

Pri strankah z vzdrževalno pogodbo bi začeli nameščati dopolnitve po opravljenem testiranju z oddajo DDV-O in VIES-KP na eDavke. V tem trenutku oddaja DDV-O in VIES-KP obrazca ni mogoča, predvidevamo, da bo po 10.2.2020.

V primeru, da imate v januarju 2020 promet že vezan na znižano davčno stopnjo 5%, potem nas prosimo o tem obvestite na podpora@b-s.si. Dogovorili se bomo za namestitev dopolnitve. Vsem ostalim bi dopolnitve nameščali postopoma, saj lahko oddate oba obrazca po stari shemi.

Strankam z vzdrževalno pogodbo zgoraj navedene funkcionalnosti pripadajo brezplačno. Dodatno se obračuna:

  • storitev nameščanja
  • prilagoditev vašim posebnostim, če je to potrebno,
  • dodatna uvajanja. 

BS Team

Avtor

Tina Zgaga

Senior consultant