Uresniči svoje načrte

01

Finančno poslovanje

V tem modulu najdete večino funkcionalnosti računovodske programske opreme, ki je na razpolago. Te funkcionalnosti vključujejo: finančno poročanje, Upravljanje knjigovodstva in zalog, računi in plačila, napredna poročila (SFR, BST, VIES), potni nalogi, drobni inventar, vodenje osnovnih sredstev, konsolidacije, masovni obračuni, upravljanje masovnih plačil,..

02

Prodaja in trženje:

Ta modul zadeva tista podjetja, ki želijo spremljati naročila strank in določiti, kdaj bodo izdelki izdelani, za dostavo k strankam v optimalnem času. To področje zajema vodenje kupcev, obdelavo naročil, pričakovano dostavo, planirana naročila, donose prodaje, vodenje cenikov, upravljanje stikov, upravljanje prodajnih priložnosti, vodenje marketinških kampanj in tako naprej.

03

Nabava:

Modul, ki je ključen pri uspešnem vodenju nabavne verige. Vse od nakupa blaga ali storitev, spremljanju evidence kaj se dogaja z naročili, kdaj je optimalno izvesti naročilo , kdaj bo naročilo dostavljeno k vam. To področje vključuje: obdelavo naročil, načrtovanje nabave, spremljanje transportnih enot in njihove vsebine

04

Skladiščenje:

Kje so vaši izdelki v vašem skladišču? To funkcionalno področje odgovarja na to vprašanje za vas. Pod skladiščnim prostorom boste našli opcijo za vodenje zalog, pregled vsebine zabojnikov, podpora prejemu blaga, sledenje serijam in serijskim številkam ter povezovanje z WMS vmesniki za namen optimizacije vodenja skladišča:

05

Proizvodnja:

Proizvodno območje vključuje oblikovanje izdelkov, načrtovanje proizvodnje, obračunavanje stroškov in oddajanje del v izdelavo, urejanje kosovnic in izračun stroškov, načrtovanje materialnih potreb (MRP), načrt proizvodnje na osnovi napovedi, obremenjenost in optimizacija kapacitet, sledljivost proizvodnje in gantogramski prikazi.

06

Servis:

To funkcionalno območje vam zagotovi popoln pregled nad zgodovino popravil artiklov ali naprav v garancijskem in izven garancijskem obdobju, nad stroški servisov ter porabo rezervnih delov, materiala in dela.

07

Projekti:

Ta modul se običajno uporablja za podjetja, ki se ukvarjajo z dolgimi in vnaprej pripravljenimi projekti. Znotraj tega delovnega področja lahko ustvarite projekte, projektne naloge, izvedba načrtovanja, časovne liste, Razporejanje in spreminjanje virov aktivnosti in podobno.

08

Kadrovska in plače:

Sistem omogoča upravljanje z zaposlenimi, proces zaposlovanja, vodenje matičnih podatkov prezaposlovanje med več podjetji, avtomatsko generiranje kadrovskih obrazcev, upravljanje postavk plač

Zakaj Microsoft Dynamics Navision

Zadovoljni uporabniki

AMZS d.d.
Andrej Cergolj, Vodja komerciale in asistence

»CRM rešitev nam omogoča enotno vodenje prodajnih priložnosti ter učinkovito vodenje prodajnega lijaka. Sistem gradimo še naprej z vpeljavo drugih poslovnih področij«.

Elastomeri d.o.o.
Maja Podergajs, Administrator

»Microsoftova CRM rešitev nam omogoča učinkovito in pregledno delo z našimi strankami. Priporočam.«

CVS Mobile d.d.
Valter Grilanc, CFO in vodja projekta Power BI

»Z Microsoft Power BI smo pridobili enostaven, hiter in celovit pregled nad dinamiko znotraj različnih obstoječih delovnih procesov. Predhodno neobdelani poslovni podatki so s Power BI postali dragocena informacija za spremljanje dela in poslovnih odločitev.«

IC Elektronika d.o.o.
Barbara Moškon, Pomočnica direktorja

»S pomočjo podjetja Business Solutions in spletne trgovine Magento smo v podjetju dobili učinkovito orodje za prodajne priložnosti. Integracija s poslovno informacijskim sistemom Dynamics NAV deluje brezhibno.«

Microsoft Dynamics Navision Novice