01

Strežniški sistemi

Postavitev strežniških sistemov izvedemo po vaših zahtevah z načrtovanjem, izbiro strojne in programske opreme ter z izbiro rešitev, ki so specifične za vaše podjetje.

02

Migracije

V primeru selitve obstoječih sistemov na novejše različice ali druge sisteme smo pravi partner, saj vam ponujamo celovito situacijsko rešitev. Projekt migracije začnemo s seznanitvijo z željami naročnika, sledi pregled obstoječega stanja, nato določimo najboljše poti in postopke migracije.

03

Centralizirano mesto nadzora in upravljanja sistema

strežniške sisteme namestimo tako, da vzpostavimo eno vstopno točko za nadzor in upravljanje strežniškega sistema, ter hkrati omogočimo končnim odjemalcem nemoten in hiter pretok poslovnih informacij, ki so v današnjih časih nujne za nemoteno poslovanje.


Zadovoljni uporabniki

AMZS d.d.
Andrej Cergolj, Vodja komerciale in asistence

»CRM rešitev nam omogoča enotno vodenje prodajnih priložnosti ter učinkovito vodenje prodajnega lijaka. Sistem gradimo še naprej z vpeljavo drugih poslovnih področij«.

Elektro Gorenjska d.d.
Mag. Dominik Ovniček, Vodja službe za informatiko

»Z rešitvijo Dynamics Navision lahko relativno hitro prilagodimo informacijsko podporo, ko pride do spremembe v poslovnem procesu. Prav tako z informacijsko rešitvijo lažje vplivamo na spremembe v poslovnih procesih, kar nam zagotavlja boljši nadzor in več prilagodljivosti.«

Elastomeri d.o.o.
Maja Podergajs, Administrator

»Microsoftova CRM rešitev nam omogoča učinkovito in pregledno delo z našimi strankami. Priporočam.«

IC Elektronika d.o.o.
Barbara Moškon, Pomočnica direktorja

»S pomočjo podjetja Business Solutions in spletne trgovine Magento smo v podjetju dobili učinkovito orodje za prodajne priložnosti. Integracija s poslovno informacijskim sistemom Dynamics NAV deluje brezhibno.«

CVS Mobile d.d.
Valter Grilanc, CFO in vodja projekta Power BI

»Z Microsoft Power BI smo pridobili enostaven, hiter in celovit pregled nad dinamiko znotraj različnih obstoječih delovnih procesov. Predhodno neobdelani poslovni podatki so s Power BI postali dragocena informacija za spremljanje dela in poslovnih odločitev.«

Pronega d.o.o.
Tomaž Leban, Direktor

»Uporaba Power BI nam omogoča hiter in učinkovit pregled nad prodajo, dobavami, zalogami, idr. Z uvedbo smo pridobili pregled nad celotnim poslovanjem, hkrati nam omogoča enostaven stik s kupci in dobavitelji.«