BS specializiran za vertikalo računovodskih servisov

Za vse računovodske servise, ki potrebujejo celovit poslovni informacijski sistem

Naša ponudba računovodskih storitev obsega zunanje računovodstvo vodenje poslovnih knjig od administrativnih storitev do vodenja glavne knjige, vodenja pomožnih knjig, davčnega in finančnega knjigovodstva, obračuna in knjigovodstva osebnih dohodkov, priprave zaključnih računov in računovodskih izkazov ter drugih poročil in pripravo davčnih obračunov. Z uporabo profesionalne poslovne rešitve Microsoft Dynamics NAV je poslovno-informacijski sistem popolnoma on-line integriran in pokriva področje prodaje in nabave, vodenje in obračun zalog ter proizvodnje, vodenje potnih in delovnih nalogov, vodenje osnovnih sredstev, plačevanje, bančne izpiske, spremljanje blagajne, obračun DDV, vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev, vodenje denarnega toka, pripravo računovodskih izkazov ter še mnogo več. Hkrati strankam zagotavljamo sodoben dokumentacijski in arhivski sistem.

Katere naše rešitve uporabljajo

Vsi produkti so med seboj povezani in delujejo brezhibno.

Dynamics NAV

dynamicsNAV.png

Dynamics 365

dynamics365.png

Power BI

powerBI.png

Office 365

office365.png

Zgodbe uspeha

Zadovoljne stranke, ki nam zaupajo svoje poslovanje z implementirajo naše rešitve v njihova digitalna orodja.

AMZS d.d.
Andrej Cergolj, Vodja komerciale in asistence

»CRM rešitev nam omogoča enotno vodenje prodajnih priložnosti ter učinkovito vodenje prodajnega lijaka. Sistem gradimo še naprej z vpeljavo drugih poslovnih področij«.

Elastomeri d.o.o.
Maja Podergajs, Administrator

»Microsoftova CRM rešitev nam omogoča učinkovito in pregledno delo z našimi strankami. Priporočam.«

IC Elektronika d.o.o.
Barbara Moškon, Pomočnica direktorja

»S pomočjo podjetja Business Solutions in spletne trgovine Magento smo v podjetju dobili učinkovito orodje za prodajne priložnosti. Integracija s poslovno informacijskim sistemom Dynamics NAV deluje brezhibno.«

CVS Mobile d.d.
Valter Grilanc, CFO in vodja projekta Power BI

»Z Microsoft Power BI smo pridobili enostaven, hiter in celovit pregled nad dinamiko znotraj različnih obstoječih delovnih procesov. Predhodno neobdelani poslovni podatki so s Power BI postali dragocena informacija za spremljanje dela in poslovnih odločitev.«

Pronega d.o.o.
Tomaž Leban, Direktor

»Uporaba Power BI nam omogoča hiter in učinkovit pregled nad prodajo, dobavami, zalogami, idr. Z uvedbo smo pridobili pregled nad celotnim poslovanjem, hkrati nam omogoča enostaven stik s kupci in dobavitelji.«