POPOLNA POSLOVNO - INF. REŠITEV ZA
PODJETJA V ENERGETIKI

Microsoft je vodilni svetovni dobavitelj inovativnih poslovnih informacijskih rešitev. Poleg mnogih uveljavljenih rešitev za različna področja poslovanja ponuja tudi posebne specifične rešitve prilagojene posameznemu podjetju. Programski paket Microsoft Dynamics NAV je programska oprema za vodenje poslovnih aktivnosti, ki podjetjem omogoča avtomatizacijo postopkov pri sprejemanju pravih odločitev ter pri pospeševanju rasti podjetja. Prepričljiv dokaz za to najdete v več kot 110.000 podjetjih po celem svetu, kjer že preko dva milijona uporabnikom pomaga poenostavljati vsakodnevne poslovne procese in presegati zastavljene cilje.

Na podlagi razvoja rešitev za distributerje energentov (plin, toplotna energija, elektrika, voda), smo v podjetju Business Solutions d.o.o. razvili poslovno informacijsko-rešitev z imenom AllForUtlility. Rešitev obsega širok spekter funkcionalnosti, ki so povsem združljive s sistemom Microsoft Dynamics™ NAV. AllForUtlility je zaradi svoje strukture primeren tako za manjša podjetja, kot za velike multinacionalke. Poleg distribucije energentov je namenjen tudi drugim dejavnostim, ki so vezane na periodično obračunavanje (plin, voda, elektrika, komunalne dejavnosti, telekomunikacije, itd.). Zaradi modularne zasnove programske opreme ki jo ponujamo, lahko v Business Solutions d.o.o. ponudimo sistem, ki podrobno podpora specifične funkcionalne potrebe ter tako usmerjen k ciljem poslovanja. Poleg tega je zaradi odprte strukture sistema omogočena integracija naših rešitev z že obstoječimi sistemi podjetij.

Upravljanje dobave

Podjetjem nudi podporo v celotnem procesu upravljanja distribucije, od iskanja potencialnih kupcev in ustvarjanja ponudb, do izdelave pogodb o dobavi in izgradnji. Standardni dokumenti, kot so pogodbe ali ponudbe, se ustvarjajo s pomočjo predpripravljenih predlog. Vsi uporabljeni dokumenti vsebujejo poleg splošnih informacij tudi podatke, ki služijo nadaljnjemu ustvarjanju enega ali večjih periodičnih računov. Glavna prednost tega modula so statistike strank in omrežja. Vsi podatki, ki jih potrebuje npr. tehnični oddelek, so na voljo v tem modulu. Tako postane telefonska ali papirna komunikacija med oddelki povsem odveč. Upravljanje dobave predstavlja temeljni modul naslednjim dveh.

Prodaja v dobavi

Modul zajema celoten proces obračunavanja, od avtomatiziranega ustvarjanja in vnosa popisnih listov, do procesov za samodejno kreiranje številnih računov. V poznejših fazah ta modul v celoti podpira upravljanje odnosov z naročniki in strankami (komunikacija, podatki o kupcih in pogojih, sledenje porabe in plačil, sledenje arhivskih podatkov, idr.).

Izgradnja v dobavi

V celoti pokriva proces izgradnje omrežja. Od dodelitve nalog izvajalcem (zunanji in notranji), do zaključnih obračunov z izvajalci z overitvami prejetih računov povezanih z izgradnjo. Poleg tega je podprta tudi avtomatika prodaje omrežja. Vse podatke v zvezi z dodelitvami nalog (kdaj, kaj, komu) modul jemlje iz modula Upravljanje dobave. Ko se stanje del spremeni (potek, konec del…), se stanje na kupcu ali na delu omrežja spremeni tudi na upravljanju dobave. Komercialni sektor ima na voljo vse podatke v realnem času, brez nepotrebne telefonske ali papirne komunikacije.

AllForUtility v oblaku
Popolna Poslovna Informacijska rešitev za podjetja v Energetiki. Na podlagi razvoja rešitev za distribucijo energentov smo v podjetju Business Solutions d.o.o. razvili poslovno informacijsko rešitev AllForUtility. Rešitev je popolnoma integrirana s svetovno razširjenim poslovno informacijskim sistemom Microsoft Dynamics NAV. Združuje ideje in koncepte s katerimi smo se srečali na številnih projektih na področju distribucije energentov in ravnanju z odpadki. AllForUtlility sestavlja več rešitev, ki omogočajo raznoliko pokrivanje poslovnih procesov pri upravljanju gospodarskih javnih storitev.
Preberi več
POPOLNA POSLOVNO - INF. REŠITEV ZA PODJETJA V ENERGETIKI