NAČRTOVANJE PROIZVODNJE Z GRAFIČNO PODPORO

Čeprav gantogrami igrajo pomembno vlogo v številnih časovno usmerjenih procesih načrtovanja, se pri tako imenovani vlogam prilagojeni različici (RTC) za Dynamics NAV zdi, da ne vključuje grafične podpore načrtovanja. Ta je še bolj očitna kot pri "klasičnih" različicah - vsaj v proizvodnem modulu - prišla s t. im.  »risalno desko« (znano kot Production Scheduler), vključno z vpogledom v proizvodne delovne naloge in kapacitete.

Kratki predstavitveni video vam bo pokazal delo s Production Scheduler Add-in rešitvijo

Production Scheduler za odjemalske različice temeljijo na Varchart XGantt komponenti za Gantove diagrame.

NAČRTOVANJE PROIZVODNJE Z GRAFIČNO PODPORO

Uveljavljena rešitev v kombinaciji z novo tehnologijo

Visual Production Scheduler za NAV je izšel v prvem kvartalu 2013 in vključuje enake funkcionalnosti kot pri že poznani klasični verziji programske rešitve. Kot svoje področje se vključuje v Microsoft Dynamics NAV. Dodatno pa je bil obogaten še z nekaterimi dodatnimi funkcionalnostmi Varchart Xgantt-ovega diagrama.

Na voljo so bogate možnosti tiskanja in nova časovnica modifikacij. Posledično je koledar virov viden in barvno podprt, tako v histogramu kot tudi v načrtovanju dela.

Visual Production Scheduler je na voljo kot verzija 1.0. V dinamičnem razvoju programske opreme bodo nove verzije z naprednimi funkcionalnostmi na voljo vsake 3-4 mesece.

NAČRTOVANJE PROIZVODNJE Z GRAFIČNO PODPORO

 

Odlična osnova za načrtovanje v NAV

NAČRTOVANJE PROIZVODNJE Z GRAFIČNO PODPORO

Production Scheduler je Add-in rešitev in je kot taka kot zavihek sestavni del Microsoft Dynamics NAV. Tako podatkov ni potrebno hraniti v zunanji, ločeni bazi in periodično sinhronizirati z NAV, saj je zagotovljena najhitrejša povezava z NAV, ki deluje v realnem času.

Ustvarjanje celotne slike iz posameznih podatkov: risalna deska

Microsoft Dynamics NAV zagotavlja vse potrebne podatke za poglobljeno načrtovanje proizvodnje. Toda, ali je omogočeno simultano obravnavanje podatkov za optimalno načrtovanje proizvodnje? Production Scheduler združuje pomembne proizodne podatke  z “risalno desko” in tako zagotavlja vsestranski pogled, ki je lahko prilagojen tudi neposredno. Kritične aktivnosti so označene z dinamičnimi filtri in barvami. Spremenljive časovnice omogočajo povečave v posamezno časovno obdobje ali dolgoročni pogled. Spremembe planov so takoj vidne.

 

NAČRTOVANJE PROIZVODNJE Z GRAFIČNO PODPORO

 

Interaktivno načrtovanje za optimizirano proizvodnjo

Visual Production Scheduler ni samo poročevalsko orodje za pregled delovnih nalogov po strojih, vpogledišče v ozka grla ali odkrivanje skritih kapacitet. Uporabiti ga je mogoče tudi za nadzor proizvodnje po prerazporejanju delovnih nalogov in virov na način potegni-povleci. Možno jih je premikati horizontalno, vertikalno ali znotraj skupin ter odstranjevati ozka grla z uporabo prostih kapacitet. Za dosego največje možne optimizacije proizvodnih procesov je potreben minimalni napor.

Izbira med podatki Microsoft Dynamics NAV med tremi različnimi načini

 • Pregled virov
 • Pregled delovnih nalogov
 • Pregled obremenitve kapacitet

Dodatne funkcije za efektivno planiranje

 • Funkcionalnosti naprednega tiskanja
 • Koledar virov in aktivnosti
 • Pregled povezav
 • Izdelava lastnih in intuitivnih verzij Gantt-ovega diagrama

Kompleksna okolja zahtevajo individualno obravnavo skozi Gantt-ove diagrame

VARCHART XGantt ponuja kombinacijo poglobljenih funkciolnosti in prilagodljovosti. V predstavljeni rešitvi Gantt-ove komponente zajemajo vsako funkcijo, ki mora biti posodobljena v Gantt-ovem diagramu. Hkrati so VARCHART Xgantt-ove možnosti konfiguriranja prilagodljive, da se lahko nevidno integrirajo v aplikacijo tako, da stranka dobi natančno tak Gantt-ov diagram, kot ga potrebuje za individualno načrtovanje procesov.

Optimiziran pogled na  prekrivajoča se vozlišča

NAČRTOVANJE PROIZVODNJE Z GRAFIČNO PODPORO

Prekrivajoče se aktivnosti so ponavadi označene rdeče podčrtano v eni vrstici. Toda kako vedeti, koliko aktivnosti se prekriva? Optimizirajte pogled z urejanjem prekrivajočih se aktivnosti z razvrščanjem ene pod drugo. Širina vrstice bo prilagojena avtomatsko.

Več informacij skozi namige, simbole in zaznamke

NAČRTOVANJE PROIZVODNJE Z GRAFIČNO PODPORO

Uporabljajte različno oblikovane nivoje, simbole in zaznamke za vizualizacijo pomembnih stvari. Prikažite več informacij z uporabo namigov, ki se pojavijo, kadar se z miško nahajate nad aktivnostmi in nalogi.

Označevanje in urejanje tabel

NAČRTOVANJE PROIZVODNJE Z GRAFIČNO PODPORO

Oblikujte pojavljanje tabel z uporabo različnih vrst črt za različne nivoje ali poenostavite označevanje določenih črt ali celic. Poleg običajnih podatkov in vsebin, celica lahko vsebuje večvrstični tekst, simbole, ki so upravljani preko podatkov ali celo t.im. MultiState polja (obkljukovanje, idr.), kjer vsak klik povzroči spremembo statusa povezanih podatkovnih polj. Podatke lahko enostavno popravljate na mestu tekstovno, datumsko ali preko kontrol.

Uporaba Excel stila

NAČRTOVANJE PROIZVODNJE Z GRAFIČNO PODPORO

Visoka prilagodljivost nivojev vozlišč dovoljuje oblikovanje le-teh kot tabelarne celice celo v Gantt-ovem diagramu.

Nedejavne periode v povezavi z viri in kapacitetami

NAČRTOVANJE PROIZVODNJE Z GRAFIČNO PODPORO

Se vzdrževanja in obratovalni časi vaših strojev razlikujejo? Vizualizirajte različne delovne periode po pomenu koledarskih funkcij in označite različne nedejavne periode v Gantt-ovem diagramu. Pokažite kapacitete virov v histogramu in jih jasno poudarite.

Planiranje z dvema Gantt-ovima diagramoma

NAČRTOVANJE PROIZVODNJE Z GRAFIČNO PODPORO

Uredite dva Gantt-ova diagram enega pod drugim za dodelitev nedodeljenih nalogov, opravil in aktivnosti virom s potegni-povleci. Prilagodite uporabniške interakcije po potrebah in dvignite naloge horizontalno ali vertikalno ali pa preprečite to možnost.

Križni Gantt-ovi diagrami

NAČRTOVANJE PROIZVODNJE Z GRAFIČNO PODPORO

Kreirajte ostre robove in nedvoumne povezave med posameznimi aktivnostmi z predhodnimi in naslednjimi odvisnostmi.  Uporabite različne tipe povezav med nivoji/stolpci in jih označite. Kreirajte, spreminjajte ali brišite povezave interaktivno v Gantt-ovem diagramu.

Uporabite Time Scheduler za avtomatsko planiranje aktivnosti s kalkuliranjem naprej ali nazaj od prvega začetnega in zadnjega končnega datuma, ki izračunava kritične poti na osnovi teh podatkov in nedodeljenega časa.

Uporabite in vizualizirajte herarhije

NAČRTOVANJE PROIZVODNJE Z GRAFIČNO PODPORO

Uporabite hierarhično funkcijo Varchart XGantt-ovega diagrama za označevanje vsake oblike multinivojske ureditve aktivnosti, ki bo načrtovana. Uporabite nazobčanost drevesne strukture tako, da se lahko različni nivoji enostano prepoznajo. Detajli posameznih aktivnosti in nalog so lahko prikazani z razširitvijo ali sumarno z zapiranjem. Aktivnosti so lahko dodane v hierarhični nivo z enostavnim klikom miške.

Zooming in With the Time Scale

NAČRTOVANJE PROIZVODNJE Z GRAFIČNO PODPORO

Če želite vpogled v natančno določen del diagrama, le-tega lahko po želji povečate ali minimizirate. Ravno tako lahko časovnico razdelite na posamezne segmente z različnimi metodami znotraj časovnega okvira brez izgube pogleda na preteklost in prihodnost.

Tiskanje delov celotnega diagrama

NAČRTOVANJE PROIZVODNJE Z GRAFIČNO PODPORO

Definirajte lego strani in poglejte rezultate pogledov sestavljenih strani. Specificirajte, kateri deli diagrama naj bodo ponovljeni na vsaki strani in kako naj se prikazujeta naslov in legenda. Naj časovnica uporabi celotno širino strani. Oblikujte pdf datoteke, poglede in standardizirajte elektronske forme.

Razvrščanje virov opcijsko in ‘na zahtevo’

Modul razvrščanja virov ponujamo kot opcijo Varchart Xgantt-ovega diagrama. Gre za orodje za načrtovanje kritičnih faktorjev v račun:

 • časovnih ptrioritet,
 • količin in stopenj zaključenosti nalog,
 • sproščanja in rokov kot tudi zaklenjenih datumov za posamezne naloge,
 • končne in neskončne kapacitete, vezano na zastaranje,
 • povezave nalog,
 • generalno planiranje strategij “takoj, ko mogoče” (ASAP) in “pravočasno” (JIT) planning strategies „as soon as possible“ (ASAP) and „just in time“ (JIT) ali za posamezne naloge in
 • potrjevanje več virov in formiranje skupin virov.
Grafično načrtovanje proizvodnje
Načrtovanje proizvodnje s pomočjo Gantt-ovih diagramov za Microsoft Dynamics NAV. Production Scheduler je Add-in rešitev in je kot taka kot zavihek sestavni del Microsoft Dynamics NAV. Tako podatkov ni potrebno hraniti v zunanji, ločeni bazi in periodično sinhronizirati z NAV, saj je zagotovljena najhitrejša povezava z NAV, ki deluje v realnem času.
Preberi več
Grafično načrtovanje proizvodnje