LASTNE REŠITVE ZA MICROSOFT DYNAMIC NAV

Razširitveni moduli (Add-on) za Microsoft Dynamics NAV (Navision)

V podjetju Business Solutions smo v lastnem razvojnem oddelku razvili številne dodatne razširitvene module (add-on) za Microsoft Dynamics NAV, ki pokrivajo specifična področja in poslovne zahteve, ki pa so popolnoma integrirane v standardne poslovne funkcionalnosti sistema Microsoft Dynamics NAV. Razširitveni moduli:

UPRAVLJANJE POSTOPNE DOBAVE (AllForUtility - Supply) 

Modul, ki je namenjen podjetjem, katerih dejavnost je distribucija energentov (plin, voda, elektrika, telekomunikacije) s popisovanjem števcev, obračuni in periodičnimi fakturiranji porabe energentov. Modul v okrnjeni obliki je uporaben tudi za podjetja, ki morajo periodično ali enkratno zaračunavati in voditi naročnine ali uporabnine (npr. naročnine na tiskovine, kabelsko TV, članarine, telefonske storitve, komunalščine itd.).

UPRAVLJANJE KOMUNALNIH DEJAVNOSTI (AllForUtility - Waste) 

Modul, ki pokriva potrebe podjetij, ki se ukvarjajo s komunalno dejavnostjo (zbiranje in odvoz odpadkov, upravljanje deponije odpadkov) in dejavnostmi, ki so s komunalno dejavnostjo povezane (komunalščina, pogrebna dejavnost, upravljanje grobov, vzdrževanje površin (zelene površine, cestišča, itd.), gradbena dejavnost, cvetličarna, mehanična delavnica z upravljanjem voznega parka, mizarska delavnica, vzdrževanje in upravljanje objektov, najemi itd.).

UPRAVLJANJE OPRAVIL IN PRIMEROV PROJEKTOV 

Integrirana (add-on) rešitev za Microsoft  Dynamics NAV, namenjena upravljanju opravil, delovnih nalogov in projektov ter beleženju časa, delovnih ur in avtomatskemu obračunu storitev in materiala. Scenarijev uporabe je zelo veliko: projektno vodenje podjetij, upravljanje helpdesk-a, upravljanje gradbene ali vzdrževalne dejavnosti, itd.

POŠTNA KNJIGA, LIKVIDACIJA IN UPRAVLJANJE DOKUMENTOV 

Modul, ki pokriva funkcionalnosti knjige prejete in izdane pošte, čakalno vrsto za dokumente, podpora skeniranju, razpoznavi znakov, shranjevanju metapodatkov, podpora tiskanju in upravljanju z nalepkami, podpora elektronski likvidaciji pošte, itd.

ALLFOROPTICS 

Informacijska rešitev za optike. Tehnološko napreden spletni odjemalec pokriva področja prodaje, nabave, poročanja in obračunov za optike ter je v zaledju integriran s poslovnim informacijskim sistemom Microsoft  Dynamics NAV.

LASTNE REŠITVE ZA MICROSOFT DYNAMIC NAV

UPRAVLJANJE TRANSPORTOV

Modul, ki pokriva zahteve za podjetja, ki upravljajo z vozili, predvsem mednarodne cestne prevoznike (špediterje). Pri tem uporablja inovativen sistem avtomatskega zasedanja (planiranja) vozil. Omogoča nadzor in razpored vozil, razpored voznikov, lociranje vozil, planiranje, analiziranje zgodovine, napredno inteligentno iskanje praznih vozil, idr.

ROČNI TERMINALI

Dodatna funkcionalnost, namenjena prenosu odčitanih podatkov iz ročnega terminala v zbirko podatkov Microsoft Dynamics NAV. Zelo uporabna je v skladišču, saj lahko enostavno, hitro in varno prenesemo odčitane podatke, pri čemer lahko te podatke omejujemo s filtri ter uporabljamo različne opcije.

PLAČILA IN OBROKI 

Modul, ki pokriva celotno področje plačilnega prometa (tako elektronskega kot običajnega), ki ga potrebuje podjetje pri vsakodnevnem poslovanju. Od elektronskega plačilnega prometa in blagajniškega poslovanja do upravljanja kompenzacij in obračuna potnih nalogov.

PARAMETRIČNA REPLIKACIJA

Parametrična replikacija se uporablja za prednastavljen prenos podatkov med dvema ločenima zbirkama podatkov sistema Microsoft Dynamics NAV. Replikacija na podlagi uporabniško nastavljenih parametrov sinhronizira podatke med podatkovnimi zbirkami, ki so lahko fizično postavljene kjerkoli – so znotraj LAN ali WAN omrežja. Pri tem je pomembno, da sistem na podlagi relacij med podatki zna sinhronizirati tudi odvisne podatke, ki sicer niso direktno zajeti v replikaciji. Lep primer uporabe replikacije so povezane družbe, ki uporabljajo ločene podatkovne zbirke, kljub temu pa imajo določene podatke skupne (npr. šifranti kupcev, dobaviteljev, artiklov,...).

REŠITEV ZA DISTRIBUTERJE PLINA, ELEKTRIKE, VODE IN KOMUNALNIH DEJAVNOSTI
V podjetju Business Solutions smo v lastnem razvojnem oddelku razvili številne dodatne razširitvene module (add-on) za Microsoft Dynamics NAV, ki pokrivajo specifična področja in poslovne zahteve, ki pa so popolnoma integrirane v standardne poslovne funkcionalnosti sistema Microsoft Dynamics NAV. 
Preberi več
Lastne rešitve za Microsoft Dynamics NAV