LOKALIZACIJA MICROSOFT DYNAMICS NAV

LOKALIZACIJA MS DYNAMICS NAV

Lokalizacija za Slovenijo, Hrvaško, Srbijo, Bosno in Hercegovino, Črno goro in Kosovo

Lokalizacija in dodatne funkcionalnosti je programski modul, ki smo ga razvili za poslovno-informacijski sistem Microsoft   Dynamics NAV 2013 in poleg prevoda v lokalne jezike pokriva vse zakonske zahteve, ki jih narekuje lokalna zakonodaja, saj omogoča enostavno upravljanje s sistemom na področjih specifičnih za lokalni davčni in pravni sistem v vsaki posamezni državi.

Z željo, da zagotovimo našim strankam in partnerjem najboljšo možno lokalizacijo, ki je uporabniško prijazna, funkcionalna in pokriva širok spekter zahtev strank in revizorskih hiš, smo modul registrirali pri Microsoftu kot certificirano rešitev za Microsoft  Dynamics NAV in temelji na izkušnjah in praktičnih potrebah, ki jih srečujemo pri naših strankah.

Poleg funkcionalnosti, ki spadajo v lokalizacijo, pa naša rešitev pokriva še številne druge funkcionalnosti, ki so splošno uporabne in olajšajo delo strankam na splošnih področjih financ, računovodstva, upravljanja in poročanja.

Poleg tega omogoča naša lokalizacija uporabo iste baze podatkov za sestrska podjetja v drugih državah (npr. podjetje v SI in na HR v isti bazi), kar omogoča lažjo izmenjavo podatkov, konsolidirane bilance, avtomatsko knjiženje medsebojnega prometa itd.

Na voljo ponujamo tri pakete lokalizacije:

  • OSNOVNI PAKET (vključuje pokrivanje številnih lokalnih zakonskih zahtev, osnovne funkcionalnosti plačilnega prometa, bančna plačila, bančne izpiske, kompenzacije, napredno upravljanje stikov, idr.)
  • RAZŠIRJENI PAKET (vključuje obročno plačevanje, podporo črtnim kodam in tiskanju nalepk, potne naloge, ekološke dajatve, knjiženje kala, visoki intrastat, reverze in konsignacije, enostavno maloprodajo, dinamično proizvodnjo, idr.)
  • INTEGRACIJSKI PAKET (vključuje osnovne integracije, podporo E-računom,  EBA integracijo, Panteon RIP integracijo, NewPOS integracijo, rešitev za elektronske podpise, idr.).

Dodatne funkcionalnosti, ki jih stranke naše lokalizacije pridobijo so:

Več kot sto dodatnih in dopolnjenih poročil, razne pomoči in dodatne kontrole pri knjiženju, obdelave in paket poročil za poročanje DDV (domači trg in tujina), datum DDV in obračun DDV, podpora uporabi informativnega in odloženega DDV (npr. za gradbeništvo), podpora enostavnemu upravljanju avansnih računov (predplačil) z avtomatiko preknjiževanja plačil, izvoz podatkov za potrebe davčne uprave, podpora spremljanju evidenc carinskih listin, podpora poročanju intrastat (nizki prag) z dodatnimi kontrolami ključnih podatkov ob knjiženju dokumentov, podpora poročanju intrastat (visoki prag) ter ustrezne kontrole in izvoz XML za poročanje, avtomatski vnos kupcev, dobaviteljev in stikov (ter povezanih podatkov) preko spleta (podatki iz Ajpesa / Bonitet), avtomatska kontrola podatkov VIES (preko spleta), algoritem za kontrolo pravilnosti davčnih številk, podpora knjiženju saldakontov kupcev in dobaviteljev na več različnih kontov / knjižnih skupin ter možnost menjave knjižnih skupin, saldakonti in zapiranje na bančnih računih, celovita podpora SKV poročanju Banki Slovenije - avtomatsko poročanje, celovita podpora Statistiki finančnih računov (SFR) - avtomatsko poročanje, avtomatski prenos tečajnic po državah za nastavljene tuje valute z interneta preko web services, paket poročil glavne knjige (od dnevnikov, konto kartic do bilanc) z možnostjo izvoza podatkov v Excel ali tekstovno datoteko, paket poročil za osnovna sredstva (statistike, inventurne liste, itd.) z možnostjo izvoza podatkov, paket poročil prodaje in nabave (kartice, odprte postavke, IOP, itd.) z možnostjo izvoza podatkov, paket poročil zalog (kartice, vrednotenje zalog, obračun inventure itd.) z možnostjo izvoza, paket poročil zalog (kartice, pohitreno vrednotenje zalog, obračun inventure, itd.) z možnostjo izvoza podatkov, paket poročil listin (npr. računi, ponudbe, naročila, itd.) imajo veliko dodatnih možnosti tiskanja (opomb, logotipov, podpisov, itd.), knjiga pošte z uvozom priponk in podporo likvidaciji dokumentov, dokumentni sistem s podporo skeniranju in elektronskemu hranjenju dokumentov, podpora povečani dolžini za polja opisa na dokumentih, razširitev funkcionalnosti dimenzij (npr. izbor ene dimenzije avtomatsko izbere drugo dimenzijo), delitev po dimenzijah (stroškovnih mestih) z vnaprej prednastavljenimi odstotki (delitev po ključu), podpora dodajanju stikov (ne direktno kupcev ali dobaviteljev), podpora regalom na prenosnih nalogih, pregled verige zapiranja artiklov po metodi zapiranja zalog, podpora grafičnim glavam in nogam na vseh listinah, podpora podpisom (skeniran podpis) na vseh listinah (prijavljen, prodajalec, direktor), podpora izvoza dokumentov v .pdf (Acrobat Reader) format in avtomatsko lepljenje k elektronski pošti, sistem za manjše popravke podatkov na knjiženih listinah brez stornov listin, obračun obresti z možnostjo vnosa različnih obrestnih mer po obdobjih, razknjiževanje po sestavnici (kosovnici ali normativu) na artiklu, ko prodamo izdelek, celovit sistem podpore dajatvam za embalažo in elektronske komponente, celovit sistem podpore obročnemu odplačevanju, izpis obrokov na posebno položnico in univerzalni plačilni nalog (UPN), podpora avtomatskemu zapiranju seje NAV odjemalca, če je uporabnik določen čas neaktiven, celovit sistem za upravljanje konsignacij, reverzov in spremljanju povratne embalaže, sistem za podporo črtnim kodam, celovit sistem denarnega toka (operativni denarni tok in zakonski denarni tok po obeh razpoložljivih metodah), podpora ročnim terminalom za dobavo, prevzem, inventuro, proizvodnjo, itd., celovita podpora maloprodaji, integracija s POS sistemom (za trgovino, bar ali restavracijo), celovit sistem podpore projektom in opravilom - z avtomatiziranim sistemom obračuna, celovit sistem podpore storitvenim delovnim nalogom - z avtomatiziranim sistemom obračuna, celovit sistem podpore t.i. „help desk“ storitvam (storitve podpore uporabnikom) - z avtomatiziranim sistemom obračuna, podpora izdaji in prejemu elektronskih računov - po standardu „e-račun“, celovito blagajniško poslovanje (prejemki, izdatki in blagajniški dnevniki), celovit sistem elektronskega bančnega plačevanja v domačem in tujem prometu, podprt je tudi nov standard SEPA, celovit sistem bančnim dokumentom (bančni izpisek, plačilo) s podporo zapiranju (kot dokument in ne kot temeljnica), celovit sistem upravljanja kompenzacij (medsebojne, multi, e-kompenzacije, Ajpes kompenzacije itd.), avtomatsko iskanje medsebojnih kompenzacij in priprava dokumentov, uvoz in izvoz v vse sisteme elektornskih kompenzacij, celovit sistem podpore potnim nalogom z obračunom stroškov, kilometrin, dnevnic itd., podpora elektronskim računom in elektronskim ponudbam, podpora terminalskemu branju črtnih kod, podpora ECL dokumentom (SI), podpora sistemu dela s kartoni v nabavi in prodaji (zaklopnice), spremljanje prisotnosti na delu, vodenje KEPU knjige, vodenje zalog po maloprodajnih cenah, podpora fiskalnim kasam (HR, SRB, BiH, ČG), obračun in vodenje DDV po plačani realizaciji, podpora lokalnim plačilnim prometom (HR, SRB, BiH), evidenca nabave in kalkulacija stroškov nabave (HR, SRB, BiH), trgovska knjiga v veleprodaji, itd.

 

LOKALIZACIJA MICROSOFT DYNAMICS NAV

RAZVOJ LOKALIZACIJE POSLOVNO INFORMACIJSKIH SISTEMOV
Lokalizacija za Slovenijo, Hrvaško, Srbijo, Bosno in Hercegovino, Črno Goro in Kosovo. Poleg funkcionalnosti, ki spadajo v lokalizacijo, pa naša rešitev pokriva še številne druge funkcionalnosti, ki so splošno uporabne in olajšajo delo strankam na splošnih področjih financ, računovodstva, upravljanja in poročanja.
Preberi več
Lokalizacija za Microsoft Dynamics NAV