POSLOVNO OBVEŠČANJE (Business Intelligence)

Kaj je poslovno obveščanje?

Termin poslovno obveščanje je slovenski prevod za kratico BI (ang. Business Intelligence). Predstavlja niz procesov, ki z inteligentno uporabo razpoložljivih podatkov pri sprejemanju odločitev organizaciji prinašajo določene konkurenčne prednosti. Vključuje zajemanje podatkov iz različnih virov, odstranjevanje nepomembnih in nepotrebnih podatkov, analiziranje podatkov, ocenjevanje napovedi, ocenjevanje tveganj in podporo za odločitve, ki jih bomo v končni fazi sprejeli. Poslovno obveščanje predstavlja programska orodja, ki podjetjem omogočajo izluščiti informacije iz strukturiranih podatkov, zbranih v transakcijskih bazah.

Analitika in poslovno odločanje

Celovito obvladovanje poslovnih procesov, pregled in sistemska kontrola nad viri v podjetju ter sposobnost učinkovite izrabe vseh prednosti informacijskega sistema loči uspešna podjetja od manj uspešnih. Uvedba celovite BI rešitve, sistema za podporo odločanju in izgradnja sistema spremljanja ključnih dejavnikov uspešnosti zagotavlja trajno konkurenčno prednost vsakemu podjetju. Pogosto se šele ob procesu uvedbe tovrstnih rešitev pokaže, da podjetje posluje brez jasno zastavljenih ciljev in meril, ki bi le-te spremljali. Podjetje ima lahko izdelano vizijo in dolgoročne cilje, nima pa orodja, ki bi zagotavljalo sistematičen in periodičen pregled nad poslovanjem podjetja. Uvedba celovitega spremljanja uspešnosti poslovanja v povezavi z naprednimi rešitvami za analitiko in poslovno odločanje odpravlja razkorak med vodstvom in zaposlenimi. Gre za procese in aplikacije, s katerimi optimiziramo izvajanje poslovne in tehnične strategije, ter uvajanje najboljše prakse v poslovanje podjetja.

Celovita rešitev za poslovno odločanje mora zagotavljati vodstvu pregled in sistemsko kontrolo nad poslovanjem poslovnega sistema na vseh organizacijskih ravneh. S sistemom poslovnega obveščanja tako podpremo vsa področja plansko-kontrolnih aktivnosti:

 • pregled preteklega poslovanja (zgodovina)
 • spremljanje tekočega poslovanja (nadzor)
 • načrtovanje (trendi)
 • osvetlitev in grafična predstavitev ključnih informacij (vizualizacija in smerokazi)


Pridobite boljši vpogled v poslovanje za hitro in učinkovito odločanje.
Prednost uvedbe sistema spremljanja uspešnosti poslovanja so:

 • boljši pregled nad poslovanjem podjetja
 • učinkovitejše strateško načrtovanje
 • boljša izvedba začrtanih strategij
 • učinkovitejši procesi
 • hitrejši odzivi časi
 • enotna verzija resnice
 • boljša koordinacija in organizacija

Sistem za poslovno inteligenco oz. poslovne analize (BI – Business Intelligence)

Dobre poslovne analize (oz. t.i. direktorska poročila) so osnova za kvalitetno odločanje, zato je pomembno uporabiti orodje, ki omogoča pridobiti podatke iz različnih virov in jih prikazati v učinkoviti in razumljivi obliki. V podjetju Business Solutions vam ponujamo učinkovito poslovno poročanje in gradnjo OLAP (online analytical processing) kock s tehnologijami Microsoft  SQL Analysis Services, Microsoft  SQL Reporting Serivces in Microsoft Performance Point Services.

 

ORODJA ZA POSLOVNO POROČANJE:

V podjetju Business Solutions ponujamo sledeče BI orodja.

Power Bi

Microsoftovo orodje Power BI je zbirka spletnih storitev in funkcij za poslovno obveščanje, ki omogoča vizualizacijo in analiziranje najbolj ključnih podatkov za vaše podjetje in vam s tem nudi izbiro najboljše odločitve za na daljno uspešno poslovanje.
Poročila v programu Power BI se shranjujejo v oblaku, tako lahko do svojih vizualiziranih podatkov dostopate kjerkoli in kadarkoli. Sodobna vizualizacija podatkov omogoča pregled preteklega poslovanja, spremljanje tekočega poslovanja, boljši pregled nad poslovanjem podjetja, učinkovitejše strateško načrtovanje, boljšo koordinacijo in organizacijo itd.
Power BI lahko črpa podatke iz več različnih virov hkrati in tako omogoča pregled vseh podatkov na enem mestu. 

Power BI je nov produkt, ki prevzema s svojo inovativnostjo in izjemno hitrostjo branja vizualiziranih podatkov. Je zanesljiv in neprestano navdušuje z novostmi, dodatnimi funkcionalnostmi, kateri še dodatno izboljšajo obstoječi program.
Poleg tega vam nudi še:

 • Hitro in samodejno osveževanje podatkov
 • Dosegljivost tudi na pametnih napravah (telefoni, tablice..)
 • Možnost skupne rabe poročil
 • Enostavni pregled ključnih podatkov
 • Interaktivne nadzorne plošče in poročila

 

Microsoft  SQL Server Analysis Services

Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence podjetjem nudi celovito osnovo za izgradnjo varne in prilagodljive rešitve poslovnega poročanja z enostavnim upravljanjem.

 • Reporting Services je platforma za izgradnjo in uvedbo splošnih in  namenskih poročil s profesionalnim izgledom. Power View omogoča uporabnikom hitro vizualno in interaktivno raziskovanje po podatkih, hiter vpogled v zgodovino in trenutno stanje ter učinkovito posredovanje poročil.
 • Analysis Services je osnova za izgradnjo visoko zmogljivih analitičnih modelov (večdimenzionalni, tabelarični in t.im. rudarjenje po podatkih), ki se lahko uporabijo za interaktivne analize, poročanje, vizualizacijo in napovedi z uporabo številnih orodij poslovnega poročanja.
 • Data Mining nudi zanesljivo podlago za napovedovanje in razvoj okolja rudarjenja po podatkih.
 • Master Data Services zagotavlja vzdrževanje verodostojnost informacij in doslednosti obravnavanih podatkov skozi široko paleto programskih orodij.
 • Data Quality Services je novost v SQL Server 2012 in omogoča strankam upravljanje podatkov z namenom posredovanja preverjenih podatkov za potrebe poslovnega poročanja, podatkovna skladišča in transakcijske postopke.
 • Integration Services pomaga povezovati in preoblikovati raznolike vire podatkov s prilagodljivo platformo za integracijo podatkov z dodatnimi možnostmi polnjenja podatkovnega skladišča (ETL procesi).
 • Data Warehousing zagotavlja zmanjševanje potreb po zahtevah dolgotrajne hrambe podatkov in hitrejše generiranje poročil, ki združujejo, optimizirajo in hranijo podatke v živ, prilagodljiv in povezan sistem.

 

Jet Enterprise BI

 • Jet Enterprise je združena rešitev poslovnega poročanja, ki omogoča vizualizacijo analiz in pogledov na podatke skozi celotno podjetje.
 • Jet Enterprise Cubes: preoblikuje osnovne podatke v kazalnike uspeha ter omogoča podjetju uspešen nadzor nad poslovanjem.
 • Data Warehouse: s posebno optimizacijo za najhitrejšo pripravo poročil je podatkovno skladišče stičišče poenotenih podatkov iz različnih virov.
 • Dashboards and Reports: številni prikazovalniki in poročila omogočajo kvaliteten in takojšen vpogled v poslovanje.
 • Jet Data Manager: aplikacija, ki nudi prilagajanje podatkovnega skladišča in kock s pomočjo vmesnika potegni-povleci.

POSLOVNO OBVEŠČANJE (Business Intelligence)

Microsoft Excel

Dovolite, da informacije, pridobljene s pomočjo Microsoft Excel-a, ki ima vgrajene zmogljive PowerPivot Tabele, omogočajo sprejemanje boljših poslovnih odločitev.

 • Microsoft Excel je uveljavljeno orodje za zbiranje in analiziranje podatkov za vsakodnevno sprejemanje kvalitetnih odločitev. Excel 2013 nudi self-service način poslovnega poročanja kot sestavni del vsakodnevnega dela s PowerPivot tabelami, Power View za osupljivo vizualizacijo in Data Models, podport z xVelocity in in-Memory tehnologijo za ekstremno zmogljivost analiziranja milijonov vrstic podatkov.

 

Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint omogoča souporabo in sodelovanje pri delu s podatki iz različnih sistemov v okviru enotnega uporabniškega vmesnika. Interaktivna grafika ponuja boljši vpogled nad podatki in je enostavno deljiva med uporabniki znotraj podjetja. Omogoča boljše odločanje s pomočjo SharePoint Server portala.

 • PerformancePoint Dashboards and Scorecards zagotavljajo napredno filtriranje, analizo in spremljanje uspešnosti.
 • Excel Services zvišujejo produktivnost in sprejemanje boljših odločitev, saj omogočajo deljenje njihovih preglednic in analiziranje podrobnosti poslovanja na urejen in varen način sodelovanja.
 • Power View zagotavlja uporabnikom SharePoint portala histro raziskovanje vsebine podatkov ter vpogled v zgodovino in trenutno stanje z enostavno souporabo poročil. Power View poganja SQL Server 2012 Reporting Services.
 • IT Management preglednice zagotavljajo administratorjem vpogled vsebino, ki jo uporabniki gradijo in objavljajo, ter njihovo objavo v SharePoint. Kreativnost uporabnikov kljub nadzoru IT osebja tako ni okrnjena.

 

POSLOVNO OBVEŠČANJE (Business Intelligence)

 

Tableau

Tableau je del nove generacije  programskih izdelkov, ki omogočajo uporabnikom raziskati in analizirati svoje podatke na hiter, enostaven in učinkovit način preko »drag & drop«  funkcionalnosti  iz različnih virov podatkov. Na podlagi intuitivnega, interaktivnega uporabniškega vmesnika  je Tableau  zelo enostaven za uporabo, nov uporabnik lahko začne uporabljati produkt v samo nekaj minutah in ponuja odgovore na vprašanja, ki se nanašajo na poslovne potrebe uporabnikov na kateri koli organizacijski ravni. Rešitev omogoča hiter dostop do  podatkov ne glede na to, kje so  in v kakšni obliki so shranjeni. Rešitev ponuja  možnosti  izdelovanja analiz, trendov , filtrirati podatke, združevati podatke in jih prikazovati v vizualno bogate preglednice (vgrajen tudi t.im. Best Practice).

Izdelane vizualne preglednice - » dashboarde« lahko uporablja več uporabnikov na različne načine  (namizne naprave, spletna okolja, tablični računalniki, pametni telefoni...... ).
Rešitev omogoča zajemanje podatkov in povezave z različnimi viri hkrati, administriranje sistema je intuitivno in enostavno, s čimer minimalno obremenjuje strokovnjake IT naročnika, konfiguracija rešitve je fleksibilna glede na ciljne stranke in njihove zahteve.

Glede na licence Tableau delimo na:

 • Tableau Desktop – rešitev za izdelavo poslovnih analiz,
 • Tableau Server – rešitev izgradnje Bi in razpošiljanja analiz in
 • Tableau Reader – brezplačno orodje za vizualizacijo in izdelavo interaktivnih poročil.

 

POSLOVNO OBVEŠČANJE (Business Intelligence)

Priponke
POSLOVNO OBVEŠČANJE
Odločajte se na podlagi zanesljivih informacij. Dobre poslovne analize (oz. t.i. direktorska poročila) so osnova za kvalitetno odločanje, zato je pomembno uporabiti orodje, ki omogoča pridobiti podatke iz različnih virov in jih prikazati v učinkoviti in razumljivi obliki. 
Preberi več
Poslovno obveščanje (BI)
Priponke