RAČUNOVODSKE IN SVETOVALNE STORITVE

Računovodske storitve

Naša ponudba računovodskih storitev obsega zunanje računovodenje poslovnih knjig od administrativnih storitev do vodenja glavne knjige, vodenja pomožnih knjig, davčnega in finančnega knjigovodstva, obračuna in knjigovodstva osebnih dohodkov, priprave zaključnih računov in drugih računovodskih izkazov ter drugih poročil in davčnih obračunov.

Poleg tega pa ponujamo tudi pomoč pri organizaciji računovodskega predračunavanja, analiziranja, načrtovanja in storitve računovodskega svetovanja. Naše storitve temeljijo na uporabi najnaprednejših informacijskih tehnologij, kot so Microsoft  Dynamics NAV (Navision), spletna platforma NavOnWeb in MS SharePoint.

V povezavi z našimi računovodskimi storitvami ponujamo spletno aplikacijo v oblaku imenovano NavOnWeb, ki na preprost in intuitiven način omogoča pregled in vnos podatkov v poslovno-informacijski sistem preko spleta in na ta način omogoča poslovanje od kjerkoli in brez investicij v lasten strežnik, hkrati pa omogoča dostop do sistema tudi vašemu računovodskemu servisu (brez ponovnih vnosov podatkov ter z ažurnimi knjižbami). Sistem pokriva
prodajo in nabavo, zaloge, prevzeme in izdaje, potne in delovne naloge, osnovna sredstva, plačila, bančne izpiske, spremljanje blagajne, stanja kupcev in dobaviteljev ter še mnogo več. Sistem je v ozadju popolnoma on-line integriran s profesionalno poslovno rešitvijo Microsoft Dynamics NAV.
Poleg tega vam ponujamo še sodoben dokumentacijski in arhivski sistem, ki omogoča enostavno in učinkovito arhiviranje vhodnih in izhodnih dokumentov. Sistem omogoča zajem dokumentov, razpoznavo vsebine dokumentov (OCR), hranjenje dokumentov v različnih formatih in vpogled ter verzioniranje dokumentov. Ta funkcionalnost omogoča, da uporabnik računovodskih storitev skenira dokumente in se le-ti prenesejo v spletno aplikacijo in s tem do računovodskega servisa.

Svetovalne in outsourcing storitve

Business Solutions ponuja tudi naslednje storitve: analiziranje informacijskih sistemov, poslovnih procesov in poslovnih funkcij, svetovanje pri optimizaciji, organizaciji in informatizaciji poslovanja, razvoj specializiranih aplikacij in programske opreme po naročilu, obdelava podatkov in outsourcing upravljanja informacijskih sistemov.

Računovodske in svetovalne storitve
Naša ponudba računovodskih storitev obsega zunanje računovodenje poslovnih knjig od administrativnih storitev do vodenja glavne knjige, vodenja pomožnih knjig, davčnega in finančnega knjigovodstva, obračuna in knjigovodstva osebnih dohodkov, priprave zaključnih računov itd.
Preberi več
Računovodske in svetovalne storitve