REŠITVE ZA UPRAVLJANJE ODNOSOV S STRANKAMI (CRM)

KAJ JE CRM?

Urejanje razmerij s strankami (ang. Customer Relationship Management) je za podjetje široka poslovna strategija, namenjena zmanjševanju stroškov in povečanju donosnosti s krepitvijo strankinega zadovoljstva, lojalnosti in zagovorništva.

Osnova koncepta CRM je ugotovitev, da je za organizacijo ključnega pomena, da vzpostavi kakovostne odnose s svojimi strankami, ki so osnova za obojestransko koristno in dolgoročno poslovno sodelovanje, ker:

  • je cena pridobivanja novih strank precej višja od cene zadržanja obstoječih strank (ekonomski vidik),
  • obstoječe stranke načeloma s časom poslovnega sodelovanja porabijo vedno več denarja za izdelke določenega ponudnika (psihološki vidik).

Informacijska tehnologija je pomemben podporni steber CRM-ja, saj koncept le-tega temelji na centraliziranju informacij o strankah, povečevanju kakovosti in raznovrstnosti teh informacij s ciljem globljega vpogleda v značilnosti in vedenje strank in izboljšanja kakovosti transakcij s strankami. Učinkovit CRM združuje podatke iz vseh podatkovnih virov v organizaciji in tudi od zunaj ter podaja celostno vedenje o posamezni stranki v realnem času.

Upravljanje stikov in poslovnih odnosov (CRM – Customer Relationship Management)

Upravljanje stikov in poslovnih odnosov s stiki je ena pomembnejših zahtev pri sodobnem poslovanju. V podjetju Business Solutions ponujamo dva sistema za pokrivanje upravljanja stikov, in sicer sistem znotraj poslovne aplikacije Microsoft  Dynamics NAV ter samostojno aplikacijo Microsoft  Dynamics CRM, integrirano z Microsoft Office produkti, Microsoft Outlook-om in dvosmerno povezavo z Microsoft  Dynamics NAV. Sistem Microsoft  Dynamics CRM omogoča dostop do podatkov o stikih (strankah) na poti, in sicer preko spleta ali off-line preko Outlook odjemalca. Pokriti so poslovni procesi upravljanja prodajnih kampanij, segmentiranja kupcev, upravljanja interakcij s kupci, analiziranja prodajnih uspešnosti itd.

 

MICROSOFT DYNAMICS CRM

Microsoft Dynamics CRM je zmogljiva rešitev za urejanje razmerij s strankami, ki omogoča, da ustvarite jasen pregled nad stranko. Vključuje orodja za:

  • segmentacijo strank,
  • načrtovanje in izvedbo kampanj,
  • analiziranje in poročanje,
  • upravljanje možnih kupcev in priložnosti,
  • upravljanje kupcev in stikov ter
  • hiter dostop do izdelkov, cen in ponudb.

REŠITVE ZA UPRAVLJANJE ODNOSOV S STRANKAMI (CRM)

Microsoft Dynamics CRM je popolnoma integriran z ostalimi Microsoftovimi orodji, kot so Office, SharePoint, Lync in poslovno-informacijskim sistemom Microsoft Dynamics NAV. Prav tako je podprt dostop preko danes že nepogrešljivih mobilnih naprav.

Zadnja statistika pravi, da se od vseh funkcionalnosti, ki so v sistemih CRM, vsakodnevno uporablja le tretjina. Uporabniki, ki so ključ uspešnega projekta, že v osnovi niso naklonjeni spremembam, prav zato je pomembno, da se nove funkcionalnosti uvajajo postopoma.

CRM je živ sistem, ki se vseskozi spreminja in dopolnjuje, zato vam v okviru pogodbe zagotavljamo tudi uporabniško podporo, izobraževanje ter nadgradnje z nadaljnjo širitvijo obsega funkcionalnosti.

Poleg namestitve Microsoft Dynamics CRM na vaši lokaciji vam nudimo tudi možnost najema z gostovanjem v našem podatkovnem centru (hosting).

REŠITVE ZA UPRAVLJANJE S SITKI
Urejanje razmerij s strankami (ang. Customer Relationship Management) je za podjetje široka poslovna strategija, namenjena zmanjševanju stroškov in povečanju donosnosti s krepitvijo strankinega zadovoljstva, lojalnosti in zagovorništva.
Preberi več
Rešitve za upravljanje strank (CRM)