SPLETNE STRANI IN PORTALI

Spletne strani

V podjetju Business Solutions d.o.o. ponujamo izdelavo spletnih strani z lastnim sistemom za spremljanje, vnos in spreminjanje vsebin (CMS – content management system) na osnovi Microsoft SharePoint tehnologij, ki omogočajo tehnološko napredne implementacije in integracije z Microsoft Dynamics NAV ali drugimi poslovnimi aplikacijami preko tehnologije webservices. Naš CMS omogoča uporabniku prijazno urejanje spletnih vsebin po principu WYSIWYG (What You See Is What You Get). Na osnovi tega ponujamo gostovanje in izdelavo spletnih strani, izdelavo celostne grafične podobe predstavitvenih spletnih strani, integracijo spletnih strani s poslovno aplikacijo.

Primeri naših spletnih strani:

 

[Gallery:/SPIImagesList/SharepointWebGallery:GalleryEnd]

 

Urejevalnik CMS.
[Gallery:/SPIImagesList/SPI CMS Sistem:GalleryEnd]

Spletni portali

SharePoint je edinstvena platforma za poslovno sodelovanje za podjetja in splet, ki združuje funkcijo intraneta, interne oglasne deske podjetja, učinkovito orodje za povezovanje oseb, informacij in dokumentov. SharePoint je portal, kjer lahko uporabnik enostavno dodaja bogate vsebine (tudi večpredstavne vsebine, kot sta avdio in video), webpart aplikacije in povezave s podatki iz poslovno informacijskega sistema Microsoft Dynamics NAV.

V dinamičnem poslovnem okolju, kjer so zaposleni na razpolago strankam v vsakem trenutku in vsepovsod, morajo biti člani tima v tesni povezanosti bolj kot kdajkoli doslej. Učinkovito sodelovanje postaja vse bolj pomembno, kar pa je pogosto zelo težko doseči. Rešitve za sodelovanje in komunikacijo so učinkovito orodje za organizacijo informacij, upravljanje z dokumenti in zagotavljajo učinkovito sodelovalno okolje. Tako si lahko tim ustvari spletno mesto za izmenjavo informacij in izboljša sodelovanje tudi z ostalimi uporabniki.
Do vsebine, shranjene v teh rešitvah, lahko uporabniki dostopajo preko spletnega brskalnika ali preko namizne aplikacije, kot je Microsoft Office. Rešitve za sodelovanje in komunikacijo zagotavljajo prostor za zbiranje in razdelitev idej, informacij, dokumentov ter omogočajo učinkovito komunikacijo. Strani omogočajo timu udeležbo v razpravah in sodelovanje na področju delitve dokumentov. Sodelovanje pri dokumentih omogoča enostavno rezervacijo dokumentov in nadzor nad verzijami dokumentov.

Zaposlenim, ki delajo z informacijami, moramo omogočiti dobro komunikacijo in sodelovanje na vseh nivojih ter jim zagotoviti orodja za učinkovitejše delo s sodelavci in strankami. Zato potrebujemo za uspešno delo rešitve, ki strnjeno ponujajo orodja:

  • za komunikacijo in organizacijo
  • za obdelavo in povezovanje podatkov
  • za pregled dela s strankami
  • za analizo notranjih procesov (kje smo danes, plani, podpora za prihodnost)
  • za hranjenje skupnih podatkov in njihovo souporabo

 

 

SPLETNE STRANI IN PORTALI
Ponujamo izdelava spletnih strani na osnovi Microsoft SharePoint, ki omogoča hitro in učinkovito urejanje spletne strani, ter integracijo z Microsoft Dynamics NAV. Naš CMS omogoča uporabniku prijazno urejanje spletnih vsebin po principu WYSIWYG (What You See Is What You Get).
Preberi več
Spletne strani in portali