REŠITEV ZA DISTRIBUCIJO VODE, PLINA IN ELEKTRIKE.

Upravljanje postopne dobave je modul, ki je namenjen podjetjem, katerih dejavnost je distribucija energentov (plin, voda, elektrika, telekomunikacije) s popisovanjem števcev, obračuni in periodičnimi fakturiranji porabe energentov. Modul v okrnjeni obliki je uporaben tudi za podjetja, ki morajo periodično ali enkratno zaračunavati in voditi naročnine ali uporabnine (npr. naročnine na tiskovine, kabelsko TV, članarine, telefonske storitve, komunalščine, itd.).

DISTRIBUCIJA VODE, PLINA IN ELEKTRIKE

 • podpora pogodbam za izgradnjo priključka
 • podpora pogodbam za dobavo
 • podpora gradnji omrežja, vzdrževanju omrežja ter montaži števcev
 • podpora odčitavanju števcev (več metod)
 • masovno fakturiranje, UPN posebne položnice, obročno plačevanje
 • napreden sistem za upravljanje terjatev in opominjanje
 • podpora popisnim listom in vprašalnikom zadovoljstva

Modul je sestavljen iz naslednjih podmodulov:

 • UPRAVLJANJE DOBAVE Modul pokriva funkcionalnost spremljanja faz in statusov prehoda med dokumenti z odpiranjem in zapiranjem aktivnosti, ki istočasno služijo za spremljanje statusa odjemnega mesta, zgodovine prehodov med stanji in prikazovanjem aktivnosti v izvajanju. Ta funkcionalnost pokriva tudi popoln nadzor nad dokumenti (anketiranja, ponudbe, pogodbe) z možnostjo vključevanja aneksov.
 • PRODAJA V DOBAVI Modul pokriva oblikovanje cenikov in izračun cen s pomočjo matematičnih formul, ki jih uporabnik nastavi; upravljanje števcev vključno z menjavami, popisi, popravki stanj, avtomatizirano pripravo faktur, možnostjo vključevanja dodatnih stroškov ali materiala v avtomatiko izdelave faktur.
 • IZGRADNJA V DOBAVI Modul pokriva izgradnjo omrežij za distribucijo energentov (npr. plinovodnih omrežij), kjer sistem omogoča dodeljevanje del in nalog izvajalcem, spremljanje stanja izvedbe opravil, pripravo obračunskih listov z razknjiževanjem porabljenega materiala in storitev, fakturiranje izvajalskih del ter pokriva vse potrebne statistike in stanja izvedbe.

Celoten modul je popolnoma integrirana rešitev v sistemu Microsoft Dynamics NAV. Združuje ideje in koncepte različnih podjetij na področju distribucije in med drugim zajema:

 • popolno integracijo vseh poslovnih funkcij in potreb podjetja v enem sistemu
 • komunikacijo med oddelki preko sistema, dodeljevanje opravil in nalog, ki so vezane na dokumente, kjer uporabniško nastavljiva logika upravlja odpiranje in zapiranje nalog ob knjiženju dokumentov
 • transparenten pregled nad opravljenimi in odprtimi nalogami ter stanji izvedbe posamezne naloge
 • spremlja se zgodovina vseh opravil in nalog
 • možnost številnih finančnih in drugih analiz

Modul Upravljanje postopne dobave je zasnovan do potankosti v skladu z Microsoft Dynamics NAV metodologijo in je registriran kot standardna add-on rešitev.

 

REŠITEV ZA DISTRIBUCIJO VODE, PLINA IN ELEKTRIKE

 

AllForUtility - Waste

Upravljanje komunalnih dejavnosti je modul, ki pokriva potrebe podjetij, ki se ukvarjajo s komunalno dejavnostjo (zbiranje in odvoz odpadkov, upravljanje deponije odpadkov) in dejavnostmi, ki so s komunalno dejavnostjo povezane (komunalščina, pogrebna dejavnost, upravljanje grobov, vzdrževanje površin (zelene površine, cestišča, itd.), gradbena dejavnost, cvetličarna, mehanična delavnica z upravljanjem voznega parka, mizarska delavnica, vzdrževanje in upravljanje objektov, najemi itd.).

 

Funkcionalnosti add-ona za komunalno dejavnost:

DEJAVNOST ODVOZA ODPADKOV IN DEPONIJE ODPADKOV

 • podpora odjemnim mestom, kontejnerskim mestom in kontejnerjem,
 • planiranje odvoza kontejnerjem (odvoz po planu - ponavljajoče, odvoz na klic - enkratno),
 • planiranje vozil, delavcev, rajonov - z generiranjem potnih nalogov in evidenco opravljenega,
 • celovita evidenca in statistika odvoza odpadkov,
 • avtomatsko generiranje evidenčnih listov skladnih z ARSO ter avtomatsko poročanje evidenčnih listov na ARSO,
 • upravljanje deponije odpadkov, podpora tehtnici z izpisom tehtalnih listov,
 • podpora skladiščenju in predelavi odpadkov z delovnimi nalogi,
 • podpora obračunu takse na odpadke in poročanju,
 • avtomatski obračun odvoza odpadkov pavšalno za fizične osebe in po dejanskem odvozu za pravne osebe,
 • podpora tudi posebnim (specialnim) oblikam obračunov,
 • masovno fakturiranje, podpora UPN posebnim položnicam, podpora obročnemu plačevanju,
 • podpora pogodbam za določitev načina obračuna, periodo obračuna, pavze obračuna itd.,
 • avtomatski uvoz podatkov iz registrov oseb in lokacij in
 • podpora sistemu plačil s trajniki (novi SEPA trajniki in elektronska soglasja).

DEJAVNOST VZDRŽEVANJA JAVNIH POVRŠIN

 • podpora planiranju delavcev, vozil in orodij,
 • podpora avtomatskemu generiranju opravil po planu in na klic,
 • vzdrževanje površin tipa: pobiranje košev, košenje trave, pometanje cestišč in parkirišč, vzdrževanje cestišč in prometnih znakov itd. in
 • avtomatski obračun vzdrževanja.

GRADBENA DEJAVNOST

 • podpora planiranju delavcev, vozil in orodij,
 • delovni nalogi, zasedanje delavcev, podpora gradbenim projektom in
 • izdelava ponudb in obračun po gradbenih situacijah.

POGREBNA DEJAVNOST

 • podpora pogrebnim nalogom in celovita evidenca umrlih oseb,
 • avtomatski obračun,
 • podpora subvencijam, evidenci in zahtevkom,
 • podpora osmrtnicam in
 • podpora pogodbam za grobove in obračunu najema grobov.

CVETLIČARNA

 • maloprodaja v cvetličarni,
 • podpora sestavljenim artiklom (šopki, venci) z delovnimi nalogi,
 • podpora več blagajnam, plačilnim karticam, podpora črtnim kodam in
 • podpora gotovinskim računom in izdaji po dobavnicah.

 

AllForUtility v Oblaku

Utility rešitev za MS Dynamics NAV
Upravljanje postopne dobave je modul, ki je namenjena podjetjem, katerih dejavnost je distribucija energentov (plin, voda, elektrika, telekomunikacije) s popisovanjem števcev, obračuni in periodičnimi fakturiranji porabe energentov. 
Preberi več
Utility rešitev za Microsoft Dynamics NAV