20. maj 2021

Nova Uredba o embalaži in odpadni embalaži

Zakoni in uredbe

Po novi Uredbi o embalaži in odpadni embalaži so zavezanci za plačevanje stroškov ravnanja z nastalo odpadno embalažo (embalažnine) vsa podjetja in samostojni podjetniki, ki na trg Republike Slovenije dajejo embalažo ali embalirano blago, ne glede na količino.

Dne 8. aprila 2021 je bila sprejeta nova Uredba o embalaži in odpadni embalaži. Podjetja, ki dajejo na trg Republike Slovenije (RS) izdelke v embalaži, nalaga obveznost ravnanja z embalažo.

Z navedeno Uredbo se ukinja količinski prag 15 ton embalaže dane na trg v enem koledarskem letu, kar pomeni, da za vse pravne osebe, ki dajejo embalažo na trg RS nastane obveznost plačila stroškov ravnanja z odpadno embalažo. Uvaja se možnost plačila pavšalnega zneska za tiste, ki dajo letno na trg v Sloveniji manj kot eno tono embalaže.

Obveznost velja, če ste pravna oseba ali samostojni podjetnik s sedežem v RS ali tuje podjetje, ki daje na trg Republike Slovenije embalažo in ste:

  • embaler,
  • pridobitelj embaliranega blaga,
  • proizvajalec embalaže, ki ni namenjena embaliranju blaga ali
  • pridobitelj embalaže, ki ni namenjena embaliranju blaga.


Vaša obveza pa je poleg vodenja evidenc tudi sklenitev pogodbe z družbo za ravnanje z odpadno embalažo (DROE). Obveznost velja za vso embalažo ne glede na uporabljeni embalažni material in ne glede na količino. Rok za sklenitev pogodbe je do 24.5.2021, obveznost plačevanja stroškov (embalažnina) pa bo nastopila s 1.7.2021.

Seznam DROE je dostopen na povezavi: Seznam

Celotno uredbo najdete tukaj.

V primeru, da morate v skladu z uredbo vaše prodajne dokumente dopolniti s pisno izjavo na računih ali dobavnicah, lahko to naredite na osnovi kratkih navodil.