AllForTeam Portal

Imejte celoten pregled nad projekti in posameznimi dodeljenimi nalogami

Orodje ponuja jasen in enostaven pregled nad projekti, nalogami ter porabljenim časom pri projektu. Rešitev je popolnoma integrirana s storitvijo Microsoft Dynamics 365 Business Central, ki nudi avtomatizacijo procesov v ozadju in tako odlično programsko podporo.

Prednosti

Vaše popolno delovno okolje

Portal omogoča vodenje večjih ali manjših projektov s projektno strukturo, ki je lahko v obliki seznama ali sistema kanban. Vsaki projektni nalogi lahko določite naročnika, status, rok izvedbe, odgovorno osebo, izvajalca in prioriteto. Z modulom planiranja zaposlenih lahko na podlagi predvidenega časa prisotnosti in zasedenosti določene osebe preprosto in natančno ocenite, kdaj bo oseba na voljo za nadaljnje delo.

Z napravami oz. terminali za registracijo časa lahko zaposleni čas beležijo prek protokola NFC v obliki kartice, obeska ali nalepke. Zaposleni beležijo svoje prihode, odhode, službene ali zasebne izhode ter izhode na malico. Vsi podatki so sinhronizirani v portalu AllForTeam in tudi v sistemu ERP – Business Central. Prek portala lahko vsak zaposleni na zelo preprost in hiter način spremlja svojo evidenco delovnega časa na dnevni, mesečni ali letni ravni.

Vse podatke o zaposlenih dobite na portalu. Na področju razvoja kadrov beležimo letne cilje in predloge, na izobraževanju pa lahko spremljamo, katerih izobraževanj se je zaposleni udeležil in katere certifikate je že pridobil. Portal omogoča module, kot so »onboarding«, »learning« in »idea management«.

Zaradi modularnosti lahko s portalom AllForTeam natančno prilagodite ali zasnujete popolnoma prilagojene rešitve za svoje poslovanje in način dela. Moduli, izdelani po meri, so recimo modul podpore, modul potnih nalogov in modul seznama stikov. Neposredne povezave, kot je povezava do določenega oddaljenega namizja, podatkovne baze, razvojnega okolja ali dostopa VPN, so prav tako rezultat razvoja po meri. Vsi moduli nastanejo po predhodni analizi stanja in zahtev ter popisu izbranih funkcionalnosti.

Rešitve

Sorodni produkti