Netronic - Visual Advanced Production Scheduler

Avtomatsko načrtovanje in planiranje proizvodnje

Zelo zmogljiva rešitev, ki omogoča optimalno načrtovanje in simulacijo operacij strojev, alternativnih strojev, kooperantov z upoštevanjem razpoložljivih zalog in kapacitet proizvodnje. Rešitev je prilagodljiva in v celoti integrirana v poslovnoinformacijski sistem Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Prednosti

Netronic - VAPS

Z Ganttovim diagramom načrtujemo proizvodnjo po dnevih, strojih, alternativnih strojih in procesih. Hkrati pa lahko generirate celovit vizualni pregled na zasedenost kapacitet in tako lažje ugotavljate, kje so ozka grla in kje je optimizacija nujna. Prek funkcije "drag & drop" lahko preprosto in takoj vidite posledice vnosa naročila in imate podatke o tem, kdaj bo naročilo izvedeno, brez preobremenitve virov.

Simulirajte različne scenarije zasedenosti strojev, primerjajte simulacije med seboj in izberite tisto, ki vam najbolj ustreza. Izvedete lahko simulacijo zasedenosti in operacij ter vseh delovnih nalogov glede na nastavljeno časovno obdobje. Vsaka nova simulacija razveljavi prejšnjo in ustvari novo, ki prepiše vse delovne naloge ter operacije glede na nov vnos.

Rešitev vam omogoča prikaz informacije razpoložljivega materiala na podlagi proizvodnega naročila. Pregled razpoložljivosti v barvni shemi vam omogoča, da vidite vsa proizvodna naročila, ki naj bi se začela pred najzgodnejšim datumom razpoložljivosti materiala. Barvno obarvanje vas opozori, katere operacije, delovni nalogi in prodajni roki so ogroženi zaradi nerazpoložljivosti materiala, preobremenjenosti ali drugih težav.

Prodajni komercialisti lahko pridobijo natančen datum izdobave novega ali nujnega naročila, ki je popolnoma usklajen s prostimi kapacitetami v proizvodnji. Imejte takojšen vpogled v spremembe razporeda in resursov, ko v načrt vnesete naročilo, ki ni bilo načrtovano, in tako natančno napoved, kdaj lahko izdelek proizvodnja proizvede.

Grafično načrtovanje
Izdelava simulacij
Pregled nad kapacitetami
Natančni datumi izdobave

Ključne prednosti

Integracija z Microsoft Dynamics 365 Business Central /Nav

Grafično načrtovanje proizvodnje

Izdelava simulacij proizvodnih scenarijev

Pregled nad zasedenostjo kapacitet

Planiranje proizvodnje po dnevih, strojih, procesih

Napovedi proizvodnje in načrtovanje materialnih potreb

Funkcija »drag&drop« za vnos nenačrtovanih naročil in vpogled v spremembe razporeda in resursov

Natančen datum izdobave

Produkti

Sorodni produkti