Power MES

Sistem za spremljanje proizvodnje

Spremljajte, nadzirajte in optimizirajte ključne aktivnosti v proizvodnem procesu v realnem času. Optimizacija lahko poteka pri vseh aktivnostih, od izdaje proizvodnega naloga do njegove izvedbe. Na naprednem terminalu, ki je popolnoma integriran tako s strojno mehanizacijo kot s sistemom ERP, lahko zaposleni v realnem času s samo enim klikom zaženejo proces dela, beležijo časovne in količinske okvire ter spremljajo in optimizirajo proizvodni proces.

Prednosti

Optimizirajte procese v proizvodnji

Orodje Power MES je razširitev standardnega dela proizvodnega modula znotraj rešitve Microsoft Dynamics 365 Business Central. Znotraj poslovnoinformacijskega sistema podjetje naredi načrt proizvodnje in odpre delovne naloge, ki so lahko dodeljeni točno določenemu delavcu na točno določeni proizvodni celici ali pa so na voljo vsem delavcem.

Delavec se prek kartice s tehnologijo NFC prijavi na terminalu, kjer se mu prikažejo delovni nalogi. Na ta način se beležijo delovni čas, porabljen material, izdelana količina in zastoji proizvodnje. Delavec lahko informacije sporoča direktno v sistem v realnem času in tako omogoča, da je pregled nad operativnim potekom proizvodnje v popolnosti pokrit.

Terminali, ki so robustnejše oblike, so primernejši za prostore, kjer sta prah in umazanija. Terminali z večjimi ekrani ali celo računalniki pa so primerni za čiste proizvodnje, kjer si delavci ob seznamu delovnih nalog želijo tudi prikaz tehnične dokumentacije, načrtov, navodil, kontrolnih postopkov ali drugih dokumentov. Vsi terminali delujejo tako na napravah Android ali Windows ali pa se za to uporablja prilagojen vmesnik.

Power MES je del celovite rešitve, ki lahko vključuje tudi dokumentni sistem. Poleg delovnih nalogov lahko prikazujete in pripenjate vso potrebno dokumentacijo, ki jo hranite in vodite v svojem dokumentnem sistemu, ki omogoča pregleden ter enostaven vnos in dostop do vseh vrst dokumentacije.

Načrtovanje dela
Možnost diagnostike in analiz strojev
Zajem in prikazovanje ključnih podatkov
Povezljivost z dokumentnim sistemom

Ključne prednosti

Razširitev standardnega proizvodnega modula

Microsoft Dynamics 365 Business Central /Nav

Odpiranje delovnih nalogov znotraj ERP sistema

Namenski terminali in kartice z NFC tehnologijo za prijavo delavcev

Prijava in beleženje ključnih podatkov

(delovni čas, porabljen material, izdelana količina, zastoji)

Možnost ročnega vnašanja informacij v sistem

Prikazovanje diagnostike in analize stanja strojev

Povezava z dokumentnim sistemom – možnost prikazovanja vseh vrst dokumentov na terminalu

Rešitve

Sorodni produkti