Microsoft Dynamics 365 Kadrovska evidenca

Učinkovito spremljanje vaših zaposlenih

Vsako podjetje potrebuje učinkovito vodenje informacij o zaposlenih, saj te informacije postajajo vse pomembnejše pri vodenju podjetja, zaposleni pa predstavljajo vedno večjo vrednost podjetja. Avtomatizacija in pametna uporaba programske opreme daje možnost hitrega odločanja in prilagajanja spreminjajočim se poslovnim procesom in zakonskim zahtevam.

Prednosti

Preprosto, pametno, inovativno

Dostop do vseh informacij, vezanih na zaposlenega, je mogoč z enega mesta. Do vseh podrobnosti lahko pridemo z enim samim klikom. Vrstična podokna pa omogočajo hiter pregled kompleksnih informacij, ki so vezane na trenutni status zaposlenega.

Samo delovanje in videz programa se nastavi na zahtevnost in želje uporabnikov. S tem pridobite vse nove in izboljšane funkcionalnosti kadar koli, ne glede na standardne objekte preostalega poslovnega paketa. Vzdrževanje in prilagajanje zakonskim zahtevam je hitro in učinkovito, brez posebnih dopolnitev in stroškov.

Ni treba čakati, da se zaključijo vse aktivnosti v plačah in kadrovski evidenci pred vzpostavitvijo nove sistemizacije. Vzporedno se naredijo nova delovna mesta in se opremijo z vsemi potrebnimi parametri (točke, opisi, dodatki, kompetence, zahtevana oprema ...); delavce se razporedi na nova delovna mesta; izdelajo se nove pogodbe ali aneksi. Kadar koli se lahko preklopi poljubna sistemizacija v primarno in s tem se tudi določi, kateri podatki bodo veljali za plače.

Imejte večjo fleksibilnost pri poročanju in izdelavi dokumentov. Na kartico delavca lahko pripnete kateri koli dokument (pogodbe, odločbe, skenirane dokumente ...). Vsi dokumenti se shranijo znotraj baze in so tako na enem mestu in vedno na voljo vsem, ki imajo dostop do tega dela kadrovske evidence. Dokumenti se arhivirajo skupaj z drugimi podatki ter so varni tudi proti nepooblaščenim dostopom, saj niso direktno zapisani na trdi disk.

Želite izvedeti več?

Naročite se na brezplačno svetovanje
Naročite se

Rešitve

Sorodni produkti