Power Registration & Planning

Naprednejše vodenje in načrtovanje delovnega časa zaposlenih

Spremljajte evidenco delovnega časa zaposlenih na inovativen in preprost način. Uporabljajte podatke za analize in sprejemanje boljših projektnih odločitev ter omogočite zaposlenim jasen pregled nad njihovimi delovnimi urami, dopusti, izhodi in še veliko več.

Prednosti

Jasen in inovativen pregled časa

S terminalom beležite registracijo prihodov in odhodov z delovnega mesta ter evidentirajte izhode na malico, službene poti in zasebne izhode. Registracijo zaposleni opravijo prek bralnika NFC s čipom NFC. Registracija je prikazana na dnevni in mesečni ravni.

Zaradi preprostega in intuitivno oblikovanega vmesnika lahko hitro in učinkovito merite učinkovitost posameznega zaposlenega ali skupine zaposlenih. Načrtujte in imejte pregled nad zasedenostjo in porabljenimi urami pri projektu, ali pa imejte nadzor nad izmenami v proizvodnji in režiji.

Beležite in načrtujte odsotnost zaposlenih ter njihovo nadomeščanje. Potrjujte in imejte pregled nad vsemi vrstami odsotnosti, ki vključuje sistem obveščanja o potrditvi ali zavrnitvi zahtevka.

Oblikujte poročila, ki vsebujejo podatke o rednem delu, nadurah, dopustih, delu med prazniki, malicah in službenih poteh, ter z avtomatiziranimi vnosi v svoj sistem ERP omogočite izračun plač. Z aplikacijo lahko pripravite pravilne izračune tudi za zaposlene s prilagojenim ali krajšim delovnim časom.

Registracija delovnega časa
Planiranje delovnega časa
Vodenje odsotnosti
Priprava podatkov za plače

Ključne prednosti

Registracija prisotnosti z namenskim terminalom in NFC tehnologijo

Načrtovanje dela in pregled nad zasedenostjo zaposlenih in porabljenih ur

Beleženje in načrtovanje odsotnosti, sistem odobritve dopusta

Priprava podatkov za plače

Povezljivost z ERP sistemom

Intuitiven uporabniški vmesnik

Podatki v realnem času

Rešitve

Sorodni produkti