01. oktober 2021

Obvestilo o spremembah pri poročanju Intrastata v letu 2022

Intrastat

V letošnjem letu je pri poročanju Intrastat odprem blaga (v prodaji) uvedena novost, in sicer letos se lahko še vedno prostovoljno izpolnita dva dodatna podatka.

V letošnjem letu je pri poročanju Intrastat odprem blaga (v prodaji) uvedena novost, in sicer letos se lahko še vedno prostovoljno izpolnita dva dodatna podatka:

  • država porekla in
  • ID za DDV kupca/prejemnika blaga.


V prehodnem obdobju do leta 2022 je izpolnitev obeh polj prostovoljna, z letom 2022 pa bosta obe polji postali obvezni polji obrazca Intrastat.

Ta sprememba zahteva tudi spremembo oblike sporočila XML in spremembo formatov za uvoz podatkov v aplikacijo Intrastat. Več vsebinskih informacij dobite na povezavi. Uporabniška navodila, vezana na spremembo programa, pa dobite tukaj.

Če vaše poslovanje obsega poročanje Intrastat za odpreme blaga (prodaja), nas o tem čim prej obvestite na podpora@bs.si

Strankam z vzdrževalno pogodbo zgoraj navedene funkcionalnosti pripadajo brezplačno. Dodatno se obračuna storitev nameščanja, prilagoditev vašim posebnostim, če je to potrebno, ter dodatna uvajanja.