02. november 2021

Microsoft napoveduje spremembe na področju vezav in cen

Microsoft 365

Microsoft 365 je celovita programska rešitev za vse vrste in oblike podjetij. Ponuja celo vrsto uporabnih programov, ki izboljšujejo učinkovitost dela ter dvigujejo sodelovanje med zaposlenimi.Orodja, kot so Word, Excel, PowerPoint, Access, Planner, Yammer, Microsoft Teams, SharePoint, OneDrive in Outlook, so visoko zmogljive rešitve, ki izboljšajo vaše poslovanje. 

Business Solutions vam kot Microsoftov zlati partner lahko pomagamo pri urejanju vezav, svetovanju in nastavitvah tako na licenčnem kot programskem področju. Vaše naročnine redno spremljamo in poskrbimo, da imate licenčno vse urejeno. Če vas zanima prenos licenc ali dodatna tehnična in uporabniška pomoč, vam bomo z veseljem pomagali.

Microsoft je v zadnji 10 letih od izdaje prve verzije Office 365 do današnjega paketa Microsoft 365 znatno povečal nabor aplikacij ter s tem izdatno pripomogel in olajšal vsakodnevno delo, sodelovanje, avtomatizacijo poslovnih procesov ter prisostvovanje na sestankih, tako v zasebnem življenju kot v poslovnem svetu. Zaradi vseh sprememb, posodobitev in novih rešitev so se pri Microsoftu odločili uvesti in predstaviti določene spremembe.

Spremembe pri načinu licenciranja in vezav

Microsoft napoveduje spremembo pri licenciranju nekaterih produktov v najemu (CSP). Ti produkti so orodja Microsoft 365, Office 365 in Power Apps. Pri licenciranju gre predvsem za način/dolžino vezave, ki je povezan s cenami paketov. Cenovno se spodbuja letno vezavo, ki je ugodnejša ampak nekoliko bolj toga v smislu prekinitve/odpovedi uporabniških licenc. To v praksi pomeni, da je ob enoletni vezavi možno le povišanje števila licenc, ne pa zmanjševanje. To velja do poteka letnega podpisa pogodbe oz. obletnice.

Če se stranka odloči za mesečno vezavo, bo Microsoft zaračunal višjo ceno licence na uporabnika, kot bi sicer pri letni vezavi. To naj bi znašalo približno 20 % več od osnovne cene.

Pri obeh vezavah je stranka upravičena do sorazmernega vračila stroška uporabniške licence le, če uporabniško licenco odpove v 72 urah od naročila.

Kakšna vezava se izplača

Če imate redno zaposlene in se pri vas število uporabnikov ne spreminja znatno na mesečnem nivoju, vsekakor priporočamo letno vezavo. Še vedno lahko izberete mesečno plačevanje, kot je bilo do sedaj. Za podjetja, kjer je fluktuacija zaposlenih velika, pa je smiselno, da se odločite za mesečni najem z mesečno vezavo.

Microsoft je z začetkom oktobra napovedal spremembe cen nekaterih njihovih orodij

To so Microsoft 365, Office 365 in Power Apps. Za slovenski trg je predvideno 50-odstotno znižanje cen za aplikacije Power App in od 10- do 25-odstotno zvišanje cen na paketih Microsoft 365 in Office 365.

Do 1. marca 2022 velja prehodno obdobje, ko se obstoječim vezavam upoštevajo še stare cene oz. stranke še vedno lahko sklepajo pogodbe tudi po starem ceniku. Uradnega cenika za našo regijo še ni. Na podlagi informacij, ki so nam dostopne s strani Microsofta, se bodo podražila naslednja orodja:

  • Microsoft 365 Business Basic
  • Microsoft 365 Business Premium
  • Office 365 E1
  • Office 365 E3
  • Office 365 E5


Naše stranke, podjetja Business Solutions, bomo o spremembah pravočasno obvestili, ko bodo točno znani ceniki za regijo Adriatic in s tem tudi slovenski trg. Prva najava je bila že poslana vašim kontaktnim osebam.

Za več informacij nas lahko kontaktirate na prodaja@bs.si