15. marec 2022

Aktualne novosti za Business Central in Dynamics NAV

Novosti
Business Central

Izpostavljamo nekaj novosti za vse uporabnike sistemov Business Central in Dynamics NAV.

Vse uporabnike sistema Microsoft Dynamics 365 Business Central in Dynamics NAV želimo opozoriti na nekaj sprememb.

1. Uveljavitev pravice do odbitka DDV

Sprememba zakonodaje

Uveljavljanje pravice do odbitka DDV se spreminja na način, ki sledi že dosedanji praksi pri pridobitvah blaga znotraj Unije in primerih iz 107. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost. Davčni zavezanec lahko uveljavlja pravico do odbitka DDV v tistem davčnem obdobju, ko je nastala obveznost za obračun DDV, če do poteka roka za predložitev obračuna DDV za to davčno obdobje, razpolaga z računom ali drugim dokumentom določenim z zakonom. Več informacij in navodila dobite tukaj.

2. Davčna koda in e-račun

Spremembe pri pripravi e-računov in pojasnila

Nacionalni forum za e-račun je v sodelovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in Upravo Republike Slovenije za javna plačila pripravil pojasnilo o uporabi davčnih kategorij oziroma pripadajočih davčnih kod v e-računih e-SLOG 2.0. Več informacij in navodila dobite tukaj.

3. Poročanje podatkov o embalaži

Bliža se rok 31.03.2022 za poročanje podatkov o embalaži, dani v promet za prvo polletje 2021.
Več informacij dobite na http://okolje.arso.gov.si/embalaza/ (točka III).


Za dodatna vprašanja ali pomoč smo na voljo na podpora@b-s.si.