B2B portal, ki dela namesto vas

Portali B2B
Dean Podgornik
Team Lead | Web Team

Si predstavljate, da bi lahko vaše artikle in storitve prodajali v samopostrežni trgovini 24/7?

Predpostavimo, da je vaš trenuten poslovni model baziran na klasičnih prodajnih kanalih kot so email, telefon in fizične trgovine. Z vpeljavo spletne informacijske tehnologije v vaš poslovni model lahko tako odprete nov prodajni kanal, ki bo zahteval zelo majhen administrativni vložek.

Cilj B2B portala je namreč, da večino poslovnih procesov, ki imajo interakcijo s kupcem, avtomatiziramo in tako razbremenimo ponavljajoče se administrativna opravila v procesu prodaje.

To se običajno kaže skozi sledeče funkcionalnosti:

 • Pregled artiklov kataloga s prilagojenimi cenami za posameznega kupca.
 • Pregled zalog artikla v realnem času.
 • Priprava ponudbe.
 • Pregled / oddaja naročil.
 • Pregled računov.
 • Pregled dobavnic.
 • Pregled / oddaja reklamacij.

Integracija B2B portala z ERP sistemom

Najpomembnejši del, ki ga vidimo pri vpeljavi B2B portala je integracija z vašim informacijskim sistemom oziroma natančneje ERP-jem. V ERP-ju se nahajajo že vsi podatki, ki se jih potrebuje za prodajo (kupci, artikli, cene, ...), potrebujemo le avtomatizem, ki te podatke zna predstaviti kupcu in izvesti funkcije za procesiranje naročila.

Ključne funkcionalnosti, ki jih integracija B2B portala z ERP sistemom mora pokrivat so:

 • Sinhronizacija artiklov.
 • Sinhronizacija cen artiklov.
 • Sinhronizacija zalog artiklov.
 • Sinhronizacija kupcev (personaliziranih cen artiklov, salda v primeru plačila po pogodbi, naslovi dostave in računa, itd).
 • Sinhronizacija naročil (direktno kreiranje prodajnega naloga v ERP sistemu).

Strmimo k temu, da celotno administracijo B2B-ja premaknemo na ERP sistem. Upravljalec portala lahko tako vse akcije opravlja v domačem okolju ERP sistema, brez potrebe po preklapljanju med okolji in seveda učenju novega okolja.

Razbremenitev delovne sile

Po implementaciji B2B portala lahko pričakujete razbremenitev ostalih prodajnih kanalov in tako preusmeritev tega prometa na B2B portal. S pravilno postavljeno integracijo se bo tako tudi razbremenilo komercialno delovno silo, ter jo lahko tako porazdelilo na ostala segmente, ki bodo prinašali doprinos organizaciji. Zmanjšal se bo tudi število napak, ki nastanejo pri naročanju oziroma človeški komunikaciji, saj se proces od izpostavljanja artiklov, cen, zaloge in kreiranja prodajnih nalogov ter računov v celoti avtomatizira.

Novi trgi

Z vpeljavo B2B portala se lahko takoj odprejo novi trgi. Tudi tisti katerih trenutno ne vidite kot potencialne. Artikli se izpostavijo na splet in s pravilno postavljeno SEO strategijo se lahko tako artikle visoko pozicionira na spletne iskalnike, kjer bodo tako na voljo vsem potencialnim kupcem.

V primeru, da vaš poslovni model vključuje tudi maloprodajne kupce, je po samem vpeljanem B2B-ju zadevo trivialno razširit še na B2C. S tem lahko tako razbremenite tudi maloprodajne trgovine ter vstopite tudi v druge trge, ki jih vaše maloprodajne trgovine trenutno ne pokrivajo.

Implementacija vašega B2B portala preko Business Solutions-a

Business Solutions je super sopotnik na poti od zasnove projekta, do dosega cilja postavitve B2B portala. Za nami imamo že veliko uspešnih zgodb postavitve B2B portalov, ki so pozitivno vplivale na samo poslovanje strank in njihovo poslovno rast.

Pred implementacijo B2B portala opravimo natančno analizo in načrtovanje ter tako svetujemo pravo platformo oziroma rešitev, ki bo najbolj prilagojena potrebam B2B portala

Pri vsaki postavitvi portala vedno damo velik poudarek na samo integracijo z ERP sistemom (v našem primeru Microsoft Dynamics NAV). Zavedamo se, da je dobro postavljena integracija ključ do uspešnega B2B portala. Integracija bo poskrbela za avtomatizacijo večine ročnega dela vnašanja podatkov in tako izničimo napake - ki nastanejo pri komunikaciji s stranko - ter povečamo produktivnost.