Intervju: Kako se je vse začelo in kam stremimo naprej

Intervju

Preberite si zanimiv intervju z direktorjem in solastnikom podjetja Business Solutions, Jernejem Reharjem, ki smo ga opravili v začetku letošnjega leta.

Našega direktorja smo vprašali, kako je dobil idejo za podjetje, kakšne izzive je srečal na svoji poslovni poti ter kje vidi podjetje v prihodnosti.

Jernej, kje oziroma kako ste dobili idejo za vaše podjetje?

Kot študent sem delal v podjetju Adriaplin, takrat niso našli primerne rešitve za kvalitetno pokritje njihovega celotnega področja - predvsem upravljanja plinovodnega omrežja in izvajanja masovnega obračuna - in tako sva se z Aljošo Grudnom (solastnikom in soustanoviteljem podjetja) ponudila, da razvijemo v roku enega meseca rešitev zanje in smo jo. Bili so zadovoljni in to je bil začetek zgodbe Business Solutions in naša prva stranka.

Adriaplin je bil takrat v lasti podjetja Italgas, ki je bil del skupine Eni. Skupina Eni je takrat iskala rešitev za upravljanje s plinovodi v dveh večjih grških mestih. Adriaplin nas je priporočil in povabili so nas, da predstavimo svojo rešitev. Na naše veliko začudenje smo bili izbrani, vendar rešitev, ki smo jo uporabili za Adriaplin ni bila primerna, saj ni ustrezala potrebam tako velikih podjetij. Takrat smo iskali primerno rešitev na trgu in našli sistem ERP - Navision in dejansko naredili našo prvo lokalizacijo za Grški trg.

Bi si upali opisati podjetniško napako, na kateri ste se največ naučili?

Od vseh odločitev, ki sem jih sprejel na svoji podjetniški poti – dobrih ali slabih – sem se veliko naučil in vse so me pripeljale do tega trenutka, kjer sem danes.

Če strnem ključne lekcije v eno misel oz. napotek, ki bi ga dal sebi, ko sem začel svojo kariero bi to bilo sledeče: Nenehno se izobražuj in vlagaj v svoje znanje in znanje zaposlenih, zaupaj ljudem vendar še bolj zaupaj sebi in svojemu notranjemu glasu, bodi odprte glave za nove ideje in misli, bodi pravičen in pošten, delaj stvari, ki bodo pustile pozitiven pečat v družbi.

Kakšen nasvet bi dali ostalim podjetnikom, ki se želijo podati na podobno podjetniško pot kot vi?

Podobno kot že zgoraj omenjeno k temu bi dodal le še naj jih ne vodi motivacija po ustvarjanju materialnih dobrih ampak iskrena želja po tem, da bodo ustvarjali inovativne rešitve, ki bodo olajšala življenje in delo ljudi. Če je namen pravi in je motivacija dovolj velika se vedno oblikuje pot in skupina ljudi, ki ti bo slednje pomagalo uresničiti.

Na kateri dosežek v podjetju ste najbolj ponosni?

Zagotovo na naše sodelavce in sodelavke, ki jih je danes že več kot 150, in nam s svojo zagnanostjo, predanostjo in strokovnostjo pomagajo soustvarjati zgodbo našega podjetja.

Kaj vam je prineslo največ zadovoljstva pri vodenju vašega podjetja?

Tukaj ne bi govoril v pretekliku ampak sedanjiku. Vodenje podjetja me še vedno veseli in ponosen sem na vsak uspešno končan projekt, na vsa novo sklenjena poslovna partnerstva, na vsako novo rešitev, ki jo razvijemo, na vsakega novo pridobljenega sodelavca ali sodelavko in na vsa rojstva, poroke in druge osebne mejnike, ki jih dosegajo naši zaposleni. Na vse to sem izjemno ponosen, saj je vse to del naše BS družine.

Kaj je bila najtežja preizkušnja v vaši podjetniški karieri?

Odkar sem skupaj z Aljošo Grudnom prevzel vodstvo podjetja smo doživeli gospodarsko krizo, Covid, energetsko krizo in še bi lahko našteval. Vsako obdobje prinaša svoje izzive in preizkušnje in vsaka je v danem trenutku težka, vendar premostljiva. Kot IT strokovnjaki verjamemo v moč tehnologije in v to, da je za vsak izziv mogoče najti ali razviti rešitev.

Kako vzdržujete motivacijo in koncentracijo pri delu?

Motivacijo mi dajejo naši zaposleni, njihova predanost in zagnanost ter seveda moja družina. Ko to, kar delaš, delaš s srcem in dušo, tudi motivacija in koncentracija nista problem.

Kaj je najboljši nasvet, ki ste ga dobili v svoji karieri in ga uporabili v svojem podjetju?

Delo krepi človeka. (smeh) V bistvu ni nasvet, je bolj vodilo, ampak me usmerja že vse življenje. Prihajam iz družine, kjer je delo vedno bila močna vrednota. Tudi moj oče je predan in delaven podjetnik in on mi je nekako že od malih nog predal misel, da je delo vrlina in da se je za stvari v življenju potrebno potruditi.

Katere trajnostne prakse izvaja vaše podjetje?

Kot rečeno so vse naše rešitve usmerjene v spodbujanje bolj trajnostnega poslovanja, ki mu seveda sledimo tudi mi, kot je spodbujanje brezpapirnega poslovanja in omogočanje hibridnega dela s čimer zmanjšujemo ogljični odtis zaposlenih. Poleg tega spodbujamo tudi sopotništvo ali posluževanje alternativnih oblik prevoza, ko je to mogoče in odgovorno rabo energije – zapiranje računalnikov in druge strojne opreme (strežniki so seveda izvzeti 😊) ter ločevanja odpadkov in zmanjševanja zavržene hrane.

Katere aktivnosti, povezane z družbeno odgovornostjo, izvaja vaše podjetje?

Poleg že zgoraj navedenih izvajamo različne družbeno odgovorne intervencije ali donacije s katerimi skušamo vračati skupnosti. Za otroke naših zaposlenih organiziramo različne dogodke in športno izobraževalne delavnice pa tudi sicer ustvarjamo delovno okolje, kjer lahko zaposleni čim bolj usklajujejo svoje poklicno in zasebno življenje. Veliko damo na zdravje in dobro počutje naših zaposlenih z brezplačnimi zdravimi prigrizki in organizacijo športno rekreativnih dogodkov. Sicer pa sem mnenja, da to ne spada pod družbeno odgovorno aktivnost ampak pod to, da podjetje zgolj opravlja svojo osnovno dolžnost, skrbi za vse ključne deležnike v podjetju – svoje zaposlene, skupnost, dobavitelje, stranke, skratka za vse ljudi s katerimi je v stiku.

Kakšna so vaša vizija in cilji podjetja do leta 2030?

Naš cilj je, da do leta 2030 postanemo vodilni ponudnik poslovnih rešitev v Adriatic regiji za digitalizacijo poslovanja, ki pomagajo podjetjem krmariti v negotovosti in kompleksnosti nenehno spreminjajočega se poslovnega okolja, hkrati pa s svojimi rešitvami pomagamo širiti družbeno odgovorne in trajnostno naravnane poslovne prakse.

Za uresničevanje te vizije bomo podjetjem še naprej zagotavljali zanesljive, napredne in njim prilagojene poslovne rešitev kot so: napredni poslovno informacijski sistemi s katerimi bodo pridobili popoln nadzor nad svojim poslovanjem in povezali vse tudi oddaljene enote v enovit sistem; rešitve v oblaku, ki jim bodo omogočali popolno prilagodljivost in hibridno delo; napredna analitična orodja, ki jim bodo v realnem času pomagala odkrivati nove priložnosti in dobro začrtati prihodnje odločitve ter napredene IoT in AI rešitve, ki bodo pomagala avtomatizirati operativne procese in vzpostaviti sodobna in napredna delovna okolja.

Poleg tega bomo še naprej ostali zavezani k oblikovanju rešitev in storitev, ki promovirajo trajnostne in družbeno odgovorne prakse kot so zmanjševanje ogljičnega odtisa, izboljšanje trajnostne dobavne verige in oblikovanje delovnih mest, ki omogočajo boljše usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja.

Še naprej bomo vlagali v raziskave in razvoj novih tehnologij, ki bodo podjetjem pomagala, da ostanejo konkurenčna, hkrati pa dosegajo svoje trajnostne cilje.