Inovativno in podjetniško miselnost je treba spodbujati že v izobraževalnem sistemu

Mednarodni projekti
Tina Zgaga
Sales Consultant | Sales Team

V podjetju Business Solutions smo zagovorniki inovativne in podjetniške miselnosti in verjamemo, da je takšno miselnost mogoče spodbuditi že na ravni poklicnega izobraževanja, zato smo se z veseljem pridružili mednarodnemu projektu Challenger, ki počne ravno to.

Mednarodni projekt Challenger si prizadeva spodbujati razvoj inovacij in podjetniške miselnosti z uporabo aplikativnih metod v poklicnem izobraževanju in usposabljanju.

Cilj projekta Challenger je oblikovati in vzpostaviti inovativne, trajnostne in učinkovite izobraževalne mehanizme, ki bodo spodbujali razvoj inovacij in podjetniške miselnosti z uporabo aplikativnih metod v poklicnem izobraževanju in usposabljanju. Poleg tega si projekt prizadeva okrepiti in izboljšati vključevanje inovativnih metod poučevanja v poklicnem izobraževanju ter načrtovati in vzpostaviti vire za spodbujanje inovativne in podjetniške miselnosti, ki jih bodo vodili tutorji in mentorji kot vzorniki.  

V sklopu projekta bomo najprej opredelili primere dobrih praks na tem področju, ugotovili kakšne so obstoječe sistemske ovire in morebitne rešitev za vključitev nove strukture uporabe aplikativnih metod v poklicnem izobraževanju in usposabljanju.

Na podlagi ugotovitev bomo razvili:

  • okvir in vse potrebne sistemske in operativne elemente strukture, imenovane »Next-Generation community makerspace«;  
  • inovacijsko pot za uporabnike;  
  • okvire za učitelja/mentorja, ki bo spodbujal inovacijsko kulturo in njegov profesionalni razvoj.  
  • samovodene tečaje za učence in vzornike, vključene v novo strukturo, ter vire, ki jih bodo podpirali.

Del nove strukture in model profesionalnega razvoja bomo preizkusili v okviru šestih skupnostnih ustvarjalnih prostorov v partnerskih regijah. Ustvarjalni prostori bodo v pomoč ciljnim skupinam, da bodo lahko oblikovale, razvijale in uvajale inovativne rešitve za naše regionalne skupnosti za doseganje pomembnega učinka in koristi za vse.

S projektom želimo doseči učence, učitelje in mentorje poklicnega izobraževanja in usposabljanja, strokovnjake iz industrije, podjetnike, raziskovalce, oblikovalce politik, regionalne organe ter druge zainteresirane ustvarjalce.

V projektu sodeluje 12 partnerjev iz Slovenije, Avstrije, Nemčije, Švedske in Danske, med katerimi so izobraževalni in poklicni centri, podjetja, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Vodja in koordinator projekta je Šolski center Kranj.