Elektro Gorenjska

Izboljšan vpogled v poslovanje za slovenskega operaterja prenosnega omrežja

Elektro Gorenjska, d. d., je podjetje za distribucijo električne energije Zagotavlja dobavo električne energije več kot 87.000 odjemalcem, razpršenih na območju več kot 2.000 km2 v severozahodnem delu Slovenije. Podjetje si stalno prizadeva izboljšati svoje storitve in obenem zmanjšati stroške ter povečati učinkovitost poslovanja. S tem ciljem so leta 2014 začeli s projektom zamenjave obstoječega poslovno-informacijskega sistema. V sodelovanju s podjetjem Business Solutions so vpeljali informacijsko rešitev Microsoft Dynamics NAV 2013 R2, ki z določenimi prilagoditvami za specifiko njihove panoge danes zagotavlja celovito in centralizirano podporo poslovanju. Podjetje je z vpeljavo rešitve Microsoft Dynamics NAV zmanjšalo stroške vzdrževanja informacijskega sistema ter izboljšalo svojo odzivnost in prilagodljivost, saj lahko po novem bistveno hitreje zagotovijo informacijsko podporo morebitnim spremembam v poslovnih procesih.

Izziv

Želja po napredku

Leta 2014 je podjetje Elektro Gorenjska doseglo 89,9 milijona EUR prihodkov in 5,5 milijona čistega dobička. Cilj podjetja je postati najboljši prodajalec energije v Sloveniji, ki kupca postavlja v središče poslovanja ter obenem optimizira svoje delovanje za učinkovito zagotavljanje storitev. V podjetju si pri svojem poslovanju stalno prizadevajo znižati stroške in zagotoviti učinkovitejše poslovanje. S tem ciljem so leta 2014 zagnali projekt zamenjave obstoječega informacijskega sistema, ki je zaradi zastarelosti in distribuiranosti pomenil visoke stroške vzdrževanja. »Prav tako smo želeli zagotoviti centralizacijo informacij v podjetju ter vpeljati informacijsko rešitev, ki bi bila prilagojena poslovnim procesom," je pojasnil Dominik Ovniček, Vodja službe za informatiko.

Ti glavni cilji so nas vodili pri odločitvi za novo rešitev, ki smo jo izbirali s pomočjo javnega razpisa.« Elektro Gorenjska je obvezan k izbiri rešitev preko javnega razpisa, preko katerega so na podlagi predloženih ponudb izbrali podjetje Business Solutions d.o.o. s svetovno uveljavljeno poslovno-informacijsko rešitvijo Microsoft Dynamics NAV.

Rešitev

Prilagoditev sistema tipu poslovanja

V Elektro Gorenjska so ocenili, da Microsoft Dynamics NAV nudi ustrezno skladnost s Slovenskimi računovodskimi standardi (ponudnik zagotavlja slovensko in širšo lokalizacijo že več kot 15 let) in specifične zahteve elektrodistribucijskega podjetja. Prav tako jih je prepričala možnost hitre vpeljave rešitve. V sodelovanju s podjetje Business Solutions, ki je rešitev tudi lokaliziralo, so vpeljali različico Dynamics NAC 2013R2 za 70 sočasnih uporabnikov. Rešitev je nameščena na lastnih strežnški infrastrukturi Elektro Gorenjska. Podatkovna zbirka za poslovno-informacijski sistem je strežnik Microsoft SQL Server. Projekt implementacije rešitve se je pričel junija 2014, v produkcijsko okolje pa je bila rešitev predana že 1. januarja 2015. Končna rešitev združuje tako privzete programske rešitve kot tudi specifične rešitve podjetja Business Solutions, ki odražajo potrebe elektrodistribucijskega podjetja.

»Pripraviti smo morali več prilagoditev za specifične zahteve podjetje,« je pojasnil Aljoša Gruden, Business Solutions. »Razvili smo namenske module za tehnične podatke in gradbeno dejavnost. Prav tako smo vzpostavili vodenje bilanc po organizacijskih enotah ter podprli posebnosti pri vodenju osnovnih sredstev.«

Z novo rešitvijo lahko relativno hitro prilagodimo informacijsko podporo, ko pride do spremembe v poslovnem procesu. Prav tako z informacijsko rešitvijo lažje vplivamo na spremembe v poslovnih procesih, kar nam zagotavlja boljši nadzor in več prilagodljivosti.

Mag. Dominik Ovniček, Vodja službe za informatiko

Rezultati

Višja učinkovitost poslovanja

Elektro Gorenjska tako koristi številne prednosti, med katerimi so tako nižji stroški kot višja učinkovitost poslovanja. »Ob nekoliko višjih stroških, potrebnih za zagotovitev podpore vsem specifičnim zahtevam, pričakujemo, da se bo naložba v poslovno-informacijski sistem povrnila v dveh letih,« je pojasnil Ovniček. Podjetje je z zamenjavo informacijskega sistema z rešitvijo Microsoft Dynamics NAV zagotovili enako informacijsko podporo vsem poslovnim postopkom, obenem pa so določeni postopki sedaj bolj enostavni. Pomembno prednost predstavlja integracija z dokumentnim sistemom, ki pomeni višjo storilnost in izboljšano odzivnost za podjetje. V novem informacijskem sistemu je bilo potrebno narediti tudi večje število integracij z zalednimi sistemi.

Tako smo Microsoft Dynamics NAV uspešno integrirali z dokumentnim sistemom, sistemom za obračun električne energije, sistemom za življenski cikel odjemalca ter GIS sistemom za prikaz podatkov o električnem omrežju. Microsoft Dynamics NAV se je izkazal kot zelo dobro povezljiva aplikacija z ‘web services’ in C# tehnologijo. Microsoft Dynamics NAV je tako omogočil centralizacijo poslovne rešitve za celotno podjetje in omogoča boljšo prilagodljivost poslovanja. »Z novo rešitvijo lahko relativno hitro prilagodimo informacijsko podporo, ko pride do spremembe v poslovnem procesu,« je pojasnil Ovniček. »Prav tako z informacijsko rešitvijo lažje vplivamo na spremembe v poslovnih procesih, kar nam zagotavlja boljši nadzor in več prilagodljivosti.«

Zaključek

Kaj smo pridobili s poenotenim sistemom

V prihodnosti namerava Elektro Gorenjska dodati integracijo rešitve Microsoft Dynamics NAV z zunanjimi sistemi ter izboljšati avtomatizacijo in optimizacijo izvajanja poslovnih procesov v podjetju. Prav tako načrtujejo tudi razvoj dodatnih modulov za pokrivanje funkcionalnosti, za katere sedaj še skrbijo interno razvite aplikacije.