Komunala Nova Gorica

Vse dejavnosti pokrite z eno celovito rešitvijo Microsoft Dynamics NAV za boljše poslovanje

Javna gospodarska podjetja, kot je Komunala Nova Gorica d.d., morajo slediti razvoju digitalizacije zaradi obsežnih zahtev po poročanju, tako zakonskih kot tudi lastnikov, zaradi različnih dejavnosti in zato uvajajo digitalizacijo, saj želijo za opravila z nizko dodano vrednostjo porabiti čim manj časa in denarja ter hkrati s svojo dejavnostjo čim manj obremenjevati okolje, opolnomočiti logistične poti in na ta način dvigniti nivo storitev, ki jih opravljajo.

Izziv

Sledenje napredku in razvoju v digitalizaciji

Večino komunalnih podjetji rešujejo poslovno informacijske rešitve po metodi “vrtičkarstva”. Se pravi, vsaka dejavnost uporablja svoj programski paket, kar privede do večjega števila poslovno informacijskih rešitev, s katerimi upravljajo različne osebe, hkrati pa se morajo ti sistemi povezovati. In tukaj nastane problem. Ta se ne poraja samo v tehničnem delu, ampak tudi v vsebinskem ter z njima povezanem človeškem faktorju. Zaposleni se morajo znajti pri delu z različnimi programskimi paketi, prihaja do večkratnih vnosov in prenosov podatkov, nepovezanosti različnih informacijskih okolij.

Ko pa govorimo o potrebnih dodelavah programske opreme, gre lahko vsaka dodelava v svojo smer brez kakršnekoli povezanosti, saj je zaradi kompleksnosti povezovanja zaradi nadgradnje posameznega ali celotnega sistema le to praktično nemogoče izvesti. 

Razlogi komunalnih podjetji, da so prišli do te stopnje, ko morajo dejansko imeti en združen informacijski sistem, so v zahtevah zakonodaje, računovodskih standardov, poročanja navzven mnogim deležnikom (lastnikom, regulatorjem oz. inšpekcijam). Dejavnosti Komunale Nova Gorica d.d. zajemajo ravnanje s komunalnimi odpadki, čiščenje javnih površin, urejanje lokalnih cest, javnih poti in površin, pokopališčno dejavnosti s pogrebnimi storitvami, mizarstvo, cvetličarstvo in gradbeno dejavnost.

Rešitev

Prilagoditev sistema tipu poslovanja

Skozi dobro desetletje sodelovanja smo poslovanje digitalizirali postopoma. Najprej smo pokrili vse osnovne poslovne funkcije ter napredovali z informatizacijo specifičnih dejavnosti oz. storitev. Tako smo dosegli:

 • Informatizacijo vseh poslovnih procesov v vseh dejavnostih
 • Centralizacijo podatkov (enotni sistem namesto več prejšnjih)
 • Celovitost in varnost (varnost podatkov z arhiviranjem)
 • Poenostavitev procesov z racionalizacijo
 • Izogibanje vnašanju ponavljajočih vnosov
 • Elektronsko vodenje evidenc (spremljanje logističnih poti in planiranje)
 • Avtomatsko izračunavanje rezultatov
 • Kroženje podatkov brez razhajanj (od izvora do glavne knjige)
 • Pospešitev pretoka podatkov (Potrjevanje dokumentov in preglednost z določenimi parametri pravil, avtomatski obračuni in preglednost,…)
 • Preglednost izvajanja operativnih del (optimizacija nad koordinacijo delavcev in delovnih strojev in tako
  izogib ozkim grlom)

Marjan Srebrnič, višji svetovalec za informacijske sisteme, ki v Business Solutions skrbi za naročnika razloži: »Skozi gradnjo in nadgrajevanje Microsoft Dynamics NAV (včasih poznan kot Navision, letos pa preimenovan v Microsoft Dynamics 365 Business Central) smo z lastno rešitvijo AllForUtility, ki je primarno namenjena panogi distribuiranja energentov, ima pa tudi različico za podporo vodenja procesov v komunalni dejavnosti, dosegli polno informacijsko podporo, hkrati pa nam je rešitev omogočila nadaljnje širitve, kot je spremljanje izvajanja javnih naročil, elektronsko poročanje ARSO in številnih drugih, ki jih še načrtujemo« uvedbo.

Težave so nas primorale v spremembo. Izkazalo se je, da je na trgu na voljo več možnosti, več programskih rešitev, vendar večina ni ponujala enega programskega paketa. Tista, ki je pokrila vso našo dejavnost z enim programskim paketom, je bila ponudba podjetja Business Solutions, saj s svetovno uveljavljeno poslovno-informacijsko rešitvijo Navision lahko pokrijemo vse naše dejavnosti z eno rešitvijo.


Boštjan Roldo, Vodja analitike

Zaključek

Bogata paleta storitev

Podjetje Komunala Nova Gorica d.d. deluje na območju šestih občin, ki so nastale iz bivše Mestne občine Nova Gorica. Aktivnosti samega podjetja so usmerjene k lepšemu videzu mesta in njene okolice ter k boljšemu počutju občanov in občank. Slednje močno pripomore k dejstvu, da je sloves občine povezan s pojmom čistega in urejenega mesta. Tudi v poslanstvu družbe je moč razbrati enaka prizadevanja in to lahko opolnomočijo z uporabo rešitve, ki smo jo implementirali . Zaposleni pravijo »Naša osnovna naloga je omogočiti ljudem zdravo, čisto in kakovostno življenje. Uresničujemo jo z bogato paleto naših storitev na področju ravnanja z odpadki, vzdrževanja in urejanja javnih površin in objektov, ter ostalih dejavnosti in produkt All For Utillity, ki služi kot podaljšana roka Microsoft Dynamics Navision lahko to dosegamo in se ne obremenjujemo s poslovno informacijskimi sistemi«